جامع نیوز:با تصویب سهام‌داران بانک سامان، سرمایه این بانک با افزایشی یک هزار و ۴۱۲ میلیارد ریالی به رقم ۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. به گزارش جامع نیوزاز بانک سامان، مجمع عمومی فوق‌العاده بانک سامان با حضور بیش از ۷۱.۶۳ درصد سهام‌داران حقیقی و حقوقی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۲ مرداد […]

جامع نیوز:با تصویب سهام‌داران بانک سامان، سرمایه این بانک با افزایشی یک هزار و ۴۱۲ میلیارد ریالی به رقم ۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش جامع نیوزاز بانک سامان، مجمع عمومی فوق‌العاده بانک سامان با حضور بیش از ۷۱.۶۳ درصد سهام‌داران حقیقی و حقوقی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۲ مرداد ۹۳ در مجموعه فرهنگی- ورزشی تلاش تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این مجمع، سرمایه بانک سامان از ۶ هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال به ۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، در مجمع فوق‌العاده بانک سامان، اساسنامه جدید بانک و انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نظرات سهام‌داران، انجام آن مشروط به بررسی بیشتر این امر از سوی سهام‌داران شد.