جامع نیوز: مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه در بخش نفت می توان کارهای موثری صورت داد گفت: بانک سپه از این پس در حوزه نفتی فعال تر از گذشته ظاهر خواهد شد. به گزارش جامع نیوز، سیدکامل تقوی نژاد با بیان اینکه باید به اعتمادی که نظام به بانک سپه کرده پاسخ مثبت دهیم، […]

جامع نیوز: مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه در بخش نفت می توان کارهای موثری صورت داد گفت: بانک سپه از این پس در حوزه نفتی فعال تر از گذشته ظاهر خواهد شد.

به گزارش جامع نیوز، سیدکامل تقوی نژاد با بیان اینکه باید به اعتمادی که نظام به بانک سپه کرده پاسخ مثبت دهیم، بر لزوم حمایت بانک سپه از طرح های نیمه تمامی که با تسهیلات این بانک ایجاد شده تأکید کرد و افزود: باید به سراغ مجریان طرحها رفت و ضمن حل مشکلات، به ارائه مشاوره های مالی، اعتباری، اداری و قانونی به آنها اقدام کرد.وی تأکید کرد: تلاش برای اشتغالزایی در مناطق محروم، مناطق مستعد، بخشهایی که مزیت نسبی وجود دارد، بخشهای با بازده بالا , از جمله رسالتهای ما در بانک سپه است.برپایه گزارش بنکر، رئیس هیئت مدیره بانک گفت: بانک سپه خود را در اجرای برنامه های دولت سهیم می داند. رشد اقتصادی جز هدفهای اساسی دولت است. در چشم انداز بیست ساله متوسط رشد اقتصادی ۸درصد تعیین شده بود که محقق نشد. بنابراین تلاش برای کمک به تحقق رشد اقتصادی از جمله اولویتهای این بانک به حساب می آید.