جامع نیوز:معاون برنامه ریزی و توسعه گفت : با توجه به اجرای موفقیت آمیز طرح پایلوت “مطالعه ،آزمایش واجرای طرح پایلوت آبزدایی از لجن کنورتور” در ذوب آهن ،به منظور اجرایی نمودن نتایج حاصل از اجرای پروژه فوق طرح نیمه صنعتی ” احداث آب زدایی از لجن کنورتور “در شرکت کیان معدن در بروجن با […]

جامع نیوز:معاون برنامه ریزی و توسعه گفت : با توجه به اجرای موفقیت آمیز طرح پایلوت “مطالعه ،آزمایش واجرای طرح پایلوت آبزدایی از لجن کنورتور” در ذوب آهن ،به منظور اجرایی نمودن نتایج حاصل از اجرای پروژه فوق طرح نیمه صنعتی ” احداث آب زدایی از لجن کنورتور “در شرکت کیان معدن در بروجن با همکاری کارشناسان ذوب آهن انجام گرفت .

مهندس محمدرضایی افزود : نظر به کسب نتایج مطلوب ، مقرر گردید طرح صنعتی آن در ذوب آهن اصفهان اجرا شود. لذا در این خصوص طرح اجرایی آماده و اسناد مناقصه در فرمت BOT استخراج و فراخوان گردید که پس از انجام بررسی های لازم در جلسات کارشناسی ، شرکت کیان معدن به عنوان سرمایه گذار انتخاب گردید ، بر اساس مفاد قرارداد منعقده ، رسماً عملیات اجرایی آن از تاریخ ۲۲/۴/۹۳ آغاز گردید ، کل سرمایه آورده شده سرمایه گذار ، بصورت تحویل محصول لجن ماهیانه برداشت می گردد. وی مزایای اقتصادی و زیست محیطی این طرح را بدین شرح بیان کرد :

– کاهش هزینه های انتقال آب و لجن به سایت هواشناسی حدود ده میلیارد ریال در سال می باشد.

– برگشت حجم قابل توجهی از آب به سیکل تولید با توجه به شرایط بحرانی تامین آب بطوری که پس از اجرای طرح و در شرایط ظرفیت کامل هر روز ۸۰۰-۶۰۰ متر مکعب آب به سیکل در گردش بر می گردد .

– حذف سیستم عملیات استخراج فعلی جهت فروش لجن در منطقه هواشناسی وفراهم آوردن امکان فرآوری ، فروش یا استفاده از لجن مذکور در داخل کارخانه مستقیماً پس ازآب زدایی

– به دلیل شرایط خاص خشک کردن لجن در روش قبلی در محوطه هواشناسی که مقداری با خاک موجود مخلوط می گردید عملا ۱۰ درصد محصول از بین رفته یا کیفیت فروش نداشته است و با اجرای این پروژه از این پرت هم جلوگیری می گردد.

– حفظ و بهبود محیط زیست به دلیل مشکل تردد و حمل تانکر های لجن در سطح کارخانه و همچنین عدم ارسال آب مذکور به سفره های زیر زمینی در ضلع غربی ذوب آهن

– به دلیل اجرای طرح های توسعه، بخشی از زمین که جهت خشک کردن لجن استفاده می شود آزاد سازی می گردد و تنها یک محوطه ۴۰۰۰ مترمربع جهت کنترل و خشک کردن و آماده سازی لجن برای فروش نیاز است . در حال حاضر زمین اشغال شده بیش از ۵ برابر این مساحت می باشد.