جامع نیوز: براساس هماهنگی بعمل آمده با سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام، وجوه شرعی فطریه عام و سادات و همچنین کفاره روزه هموطنان توسط پست‌بانک‌ بصورت الکترونیکی دریافت می‌شود. به گزارش جامع نیوز، دریافت وجوه شرعی فطریه اعم از سادات و عام و همچنین کفاره روزه تمامی هموطنان در سراسر کشور توسط سامانه […]

جامع نیوز: براساس هماهنگی بعمل آمده با سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام، وجوه شرعی فطریه عام و سادات و همچنین کفاره روزه هموطنان توسط پست‌بانک‌ بصورت الکترونیکی دریافت می‌شود.

به گزارش جامع نیوز، دریافت وجوه شرعی فطریه اعم از سادات و عام و همچنین کفاره روزه تمامی هموطنان در سراسر کشور توسط سامانه الکترونیکی تلفنبانک این بانک به شماره ۸۴۲۸۴ برای شهروندان مستقر در استان تهران و البرز و شماره ۸۴۲۸۴- ۰۲۱ برای هموطنان مستقر در سایر استان‌ها و همچنین درگاه ‌اینترنتی این بانک به نشانی؛ www.postbank.ir درگاه‌های بانکداری الکترونیک و پرداخت‌های اینترنتی به وسیله پست بانک کارت و سایر کارت‌های عضو شبکه شتاب دریافت می‌گردد.بنابراین گزارش، علاوه بر آن از طریق ۱۴هزار و ۵۰۰ شعبه و دفترخدمات بانکی شهری و روستایی پست بانک ایران در سراسر کشور این وجوه شرعی بصورت حضوری دریافت می‌شود.گفتنی است: حساب‌های سازمان بهزیستی به ترتیب شماره‌های ۰۰۱۶۳۰۶۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰ و ۴۳۶۳۷۵۵۰۵۷۲۹۵/۰۵برای فطریه عام، شماره‌‌های ۰۰۱۶۳۰۶۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۶۰۰ و ۰۵/ ۴۳۶۳۷۵۵۰۵۷۳۱۰ برای فطریه سادات و شماره‌‌های ۰۰۱۶۳۰۶۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۷۰۰ و ۰۵/ ۴۳۶۳۷۵۵۰۵۷۳۵۸ برای کفاره روزه و همچنین حساب‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) به ترتیب شماره‌ ۰۲/ ۳۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۱ برای فطریه عام، شماره ۰۲/ ۳۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۲ برای فطریه سادات و ۰۲/۳۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۳ برای کفاره روزه می‌باشد که هموطنان درصورت پرداخت حضوری می‌توانند وجوه مربوطه را به یکی از این حساب‌ها واریز کنند.