جامع نیوز:بنابر تصمیم سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه بانک کارآفرین، مصوب شد که به هر سهم بانک کارآفرین برای سال مالی ۹۲ مبلغ ۳۰۰ ریال سود خالص پرداخت شود، که ۱۵۰ ریال از سود مذکور از دیروز تاریخ یکم مرداماه ۱۳۹۳به سهامداران پرداخت شد و مابقی نیز مقرر شد به عنوان سود سهام به […]

جامع نیوز:بنابر تصمیم سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه بانک کارآفرین، مصوب شد که به هر سهم بانک کارآفرین برای سال مالی ۹۲ مبلغ ۳۰۰ ریال سود خالص پرداخت شود، که ۱۵۰ ریال از سود مذکور از دیروز تاریخ یکم مرداماه ۱۳۹۳به سهامداران پرداخت شد و مابقی نیز مقرر شد به عنوان سود سهام به حساب افزایش سرمایه منظور شود.
همچنین مقرر شد: سهامدارانی که تمایل به شرکت در افزایش سرمایه بانک نداشته باشند، حداکثر تا اتمام مهلت قانونی مابقی سود سهام به آنان پرداخت می شود.
به گزارش جامع نیوز، در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک با حضور اکثریت سهامداران(۹۳ درصد)، صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید.
فضل الله معظمی، سرپرست بانک کارآفرین با ارائه گزارشی به سهامداران گفت: در سال مالی گذشته، بانک کارآفرین براساس رتبه بندی شفایت منتشر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در بین بانک ها رتبه اول، و در بین کل شرکت های ثبت شده در بورس رتبه پنجم را کسب نموده است.
معظمی در ادامه با اشاره به افزایش تعداد شعب بانک در سال ۹۲ در مقایسه با سال ۹۱ اظهار داشت: تا پایان سال ۹۱ تعداد شعب بانک ۸۸ شعبه در سراسر کشور بود که این رقم درپایان سال ۹۲ به ۹۸ شعبه افزایش پیدا کرد.
وی افزود: البته برنامه بانک کارآفرین در سالجاری رساندن این تعداد حداقل به ۱۲۰ شعبه است.
سرپرست بانک کارآفرین در بخش دیگری از گزارش خودبه ارائه وضعیت مالی سال ۹۲ در بخش درآمدها و بدهی ها اشاره کرد و گفت: جمع دارایی های بانک در سال ۹۲، ۱۰۰,۲۵۸ میلیارد ریال است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل که رقم ۷۶,۸۸۴ میلیارد ریال است، ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.
وی همچنین تصریح کرد: درآمد حاصل از تسهیلات بانک در سال مالی منتهی به ۹۲ به ۱۲,۴۹۵ میلیارد ریال رسید که نسبت به ۸,۶۰۰ میلیارد ریال پایان سال قبل از آن ۴۵ درصد رشد را نشان می دهد.

معظمی با اشاره به پرتفوی سرمایه گذاری در سهام شرکت ها قابل معامله در بورس اوراق بهادار، گفت: سود حاصل از فروش سهام بانک کارآفرین در سال مالی منتهی به ۹۲، ۴۳۶ میلیارد ریال بوده است که این رقم نشان دهنده رشد ۸۸ درصدی بانک نسبت به سال گذشته بوده است.
وی در بخش دیگری از گزارش خود، با اشاره به درآمدهای بانک و رشد آن نسبت به سال ۹۱، خاطر نشان کرد: جمع درآمدهای بانک در سال ۹۲، ۱۵,۴۳۵میلیارد ریال است، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که رقم ۱۱,۶۴۷ میلیارد ریال است، ۳۳ درصد رشد را نشان می دهد.
همچنین سرپرست بانک کارآفرین افزود: سود واقعی هر سهم بانک در سال ۹۲ با سرمایه ۸۵۰۰ میلیارد به ریال ۳۹۸ ریال رسید، که نسبت به مدت مشابه سال قبل با سرمایه ۷۲۵۰ میلیارد ریال که ۳۸۵ ریال بود به صورت موثر ۲۱ درصد رشد را نشان می دهد.
معظمی در بخشی دیگر از گزارش خود با اشاره به توسعه زیرساخت های بانکداری الکترونیک در بانک کارآفرین برای سال ۹۳، یادآور شد: یکی از اولویت های ما در سال پیش رو، توسعه بانکداری الکترونیکی با بالا بردن ضریب امنیت اعم از سخت افزاری و نرم افزاری در حفظ اطلاعات و دارائی های مشتریان گرانقدر، تنوع بخشی در خدمات بانکداری نوین و عرضه محصولات متنوع جدید، توسعه شبکه خدمت رسانی از طریق ایجاد فضاهای جدید است.
گفتنی است که قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه بانک کارآفرین، مجمع عمومی فوق العاده برگزار شد که طی آن تغییرات اساسنامه به تصویب سهامداران رسید.