جامع نیوز:مدیرعامل بانک شهر در جلسه مجمع این بانک و در ارتباط با گزارش عملکرد مالی در سال۹۲ با اشاره به افزایش درآمد بانک شهر گفت: سود خالص بانک شهر در پایان سال۹۲ به یک هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمدپورزرندی با بیان این که بانک شهر باید […]

جامع نیوز:مدیرعامل بانک شهر در جلسه مجمع این بانک و در ارتباط با گزارش عملکرد مالی در سال۹۲ با اشاره به افزایش درآمد بانک شهر گفت: سود خالص بانک شهر در پایان سال۹۲ به یک هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمدپورزرندی با بیان این که بانک شهر باید با تامین مالی حرفه‌ای پروژه‌های شهری به مدیریت توسعه شهرهای کشور کمک می‌کند‌، خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده‌، درآمد بانک شهر از حدود ۴هزار و ۲۰میلیارد ریال در پایان سال۹۲ به ۱۷هزار میلیارد ریال رسیده و همچنین سود خالص بانک نیز به یک هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.پورزرندی در ادامه اظهار کرد: هم اکنون بانک شهر در مجموع شاخص‌ها‌ در میان بانک‌های کشور در رتبه نوزدهم را دارد که با افزایش سرمایه به دست آمده امیدواریم به زودی در جمع ۵ بانک برتر کشور قرار بگیریم.به گفته وی، بانک شهر هم اکنون ۲۶۱شعبه و ۱۰۷باجه در سطح کشور داشته و ۶/۵۶درصد سپرده‌های شبکه بانکهای خصوصی کشور در اختیار این بانک می‌باشد.