جامع نیوز:بانک رفاه کارگران طرح سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله “سبحان رفاه” را ارائه کرد. به گزارش جامع نیوزاز بانک رفاه کارگران، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به جز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می توانند از مزایای این طرح برخوردار شوند و نحوه پرداخت سود به صورت ماهانه است. بر اساس […]

جامع نیوز:بانک رفاه کارگران طرح سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله “سبحان رفاه” را ارائه کرد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک رفاه کارگران، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به جز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می توانند از مزایای این طرح برخوردار شوند و نحوه پرداخت سود به صورت ماهانه است.
بر اساس این طرح، حداقل مبلغ لازم برای افتتاح حساب ۵۰۰ میلیون ریال بوده و برداشت قسمتی از مبلغ سپرده به صورت نامحدود (مشروط به رعایت ضریب برداشت به میزان یکصد هزار ریال) امکان پذیر است.
گفتنی است زمان اجرای طرح، از تاریخ ۶ مرداد ماه سالجاری تا اطلاع ثانوی است.
مشتریان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.