جامع نیوز:طی حکمی از سوی دکتر محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن ،مدیرعامل جدید شرکت فناوری اطلاعات ناواکو از شرکت های تحت پوشش بانک مسکن منصوب شد. به گزارش جامع نیوزاز بانک مسکن،طی این حکم ،احمد صابرمنش به عنوان مدیر عامل جدید شرکت فناوری اطلاعات ناواکو معرفی شد . در مراسمی که به این منظور […]

جامع نیوز:طی حکمی از سوی دکتر محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن ،مدیرعامل جدید شرکت فناوری اطلاعات ناواکو از شرکت های تحت پوشش بانک مسکن منصوب شد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک مسکن،طی این حکم ،احمد صابرمنش به عنوان مدیر عامل جدید شرکت فناوری اطلاعات ناواکو معرفی شد .
در مراسمی که به این منظور برگزارشد؛ دکتر محمد هاشم بت شکن ، مدیر عامل بانک مسکن ضمن قدردانی از زحمات مهندس سلجوقی در زمان تصدی مدیرعاملی این شرکت حکم صابرمنش را به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت ناواکو به وی اعطا کرد.
شایان ذکر است شرکت ناواکو از شرکت های تحت پوشش بانک مسکن می باشد که فعالیت ها و پروژه های بخش IT بانک مسکن از جمله پروژه core banking را هدایت و راهبری می کند.