جامع نیوز: نایب رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون از پرداخت هفتاد و چهار هزارمیلیارد ریال تسهیلات از طریق صندوق ملی با اعتبار و معرفی بانک توسعه تعاون به تعاونیها خبر داد. به گزارش جامع نیوز، ابراهیمی نایب در سومین جشنواره جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون به عنوان تنها […]

جامع نیوز: نایب رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون از پرداخت هفتاد و چهار هزارمیلیارد ریال تسهیلات از طریق صندوق ملی با اعتبار و معرفی بانک توسعه تعاون به تعاونیها خبر داد.

به گزارش جامع نیوز، ابراهیمی نایب در سومین جشنواره جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصی بخش تعاون همیشه در کنار تعاونی هاست افزود : در حال حاضرسرمایه این بانک ۵هزار میلیارد ریال است که انتظار براین است که این میزان به ۵ برابر افزایش یابد تا با این میزان سرمایه بتوانیم بخشی از مشکلات تعاونیها را برطرف نموده و حمایت بیشتری از آنها داشته باشیم .وی توضیح داد : در سال جدید ۱۴ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی و ۷۴ هزار میلیارد ریال از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار تعاونگران قرار گرفته است و بعضا در صورت نیاز از طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاری و وثایق نیز ارائه شده است.ابراهیمی با باین اینکه تعاونگران باید به بانک اعتماد کرده و آن را شریک خود بدانند گفت : تعاون گران باید با همراهی با بانک این مرکز را یاری کرده تا بتواند منابعی را که جذب می کند به تعاونی ها اختصاص داده و تسهیلات لازم را در اختیار تعاونی های خرد قرار دهد.