جامع نیوز: وزارت نفت به منظور تحقق بند ۱۳ سیاست¬های اقتصاد مقاومتی، تنوع بخشی به روشهای صادرات گاز و افزایش صادرات برق، برنامه مدونی را جهت مشارکت سرمایه گذاران توانمند در زمینه احداث نیروگاه اعلام کرد. بر اساس این گزارش؛ وزارت نفت مسئولیت تامین گاز مورد نیاز برای تولید برق با هدف صادرات را به […]

جامع نیوز: وزارت نفت به منظور تحقق بند ۱۳ سیاست¬های اقتصاد مقاومتی، تنوع بخشی به روشهای صادرات گاز و افزایش صادرات برق، برنامه مدونی را جهت مشارکت سرمایه گذاران توانمند در زمینه احداث نیروگاه اعلام کرد.
بر اساس این گزارش؛ وزارت نفت مسئولیت تامین گاز مورد نیاز برای تولید برق با هدف صادرات را به مقدار و در نقطه مورد توافق بر عهده خواهد گرفت و این گاز را به عنوان آورده تحویل سرمایه¬گذار خواهد داد.
کلیه مسئولیت¬های مربوط به سرمایه¬گذاری برای تبدیل گاز به برق با راندمان حرارتی مورد توافق، کسب مجوزهای لازم برای احداث نیروگاه، تاسیسات لازم برای انتقال و صادرات برق تولیدی در کشور هدف بر عهده سرمایه¬گذار خواهد بود.
این گزارش ضمن تاکید بر مسئولیت سرمایه¬گذار برای تامین مالی احداث نیروگاه می¬افزاید قرارداد نهائی برای صادرات برق تولیدی از طریق مشارکت وزارت نفت و سرمایه¬گذار امکان پذیر خواهد بود.
بر اساس این گزارش قیمت سوخت تحویلی به سرمایه¬گذار با رعایت مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص سوخت غیر یارانه¬ای امکان پذیر خواهد بود و سهم سرمایه¬گذار از قیمت فروش برق صادراتی، متناسب با قیمت فروش برق در هر بازار هدف پس از کسر هزینه تبدیل، انتقال و بازاریابی به علاوه سود متعارف می¬باشد و مابه¬التفاوت این مبلغ سهم طرف دیگر (شرکت ملی نفت یا شرکت ملی گاز) خواهد بود.
این گزارش با تاکید بر امضا توافقنامه¬ای مشخص بین سرمایه¬گذار و وزارت نفت به تجربه متقاضیان در زمینه تولید برق و همچنین توانایی کافی برای تامین آورده نقدی جهت احداث نیروگاه متناسب با ظرفیت درخواستی را به تشخیص وزارت نفت اشاره دارد.
علاقه¬مندان اعم از شرکتهای ایرانی و خارجی می¬توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ شنبه بیست و دوم شهریورماه جاری به شرکت ملی صادرات گاز ایران مراجعه کنند.
این گزارش می¬افزاید در صورت دریافت پیشنهادهای بیش از میزان تقاضا در بازار هدف، وزارت نفت در انتخاب شرکتهای توانمندتر مختار خواهد بود.
علاقه¬مندان به سرمایه گذاری می¬توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرسwww.shana.ir مراجعه نمایند.