جامع نیوز: با توجه به لزوم رعایت نکات امنیتی در استفاده از خدمات سامانه بانکداری اینترنتی، به زودی استفاده از رمز همراه (OTP Mobile) یا دستگاه تولید یکبار رمز (OTP)، برای انجام تراکنش های مالی از طریق ابزار فوق، اجباری خواهد شد. به گزارش جامع نیوز، طرح “سی کُد” با هدف ارج نهادن به مشارکت […]

جامع نیوز: با توجه به لزوم رعایت نکات امنیتی در استفاده از خدمات سامانه بانکداری اینترنتی، به زودی استفاده از رمز همراه (OTP Mobile) یا دستگاه تولید یکبار رمز (OTP)، برای انجام تراکنش های مالی از طریق ابزار فوق، اجباری خواهد شد.

به گزارش جامع نیوز، طرح “سی کُد” با هدف ارج نهادن به مشارکت فعال اعضای باشگاه مشتریان این بانک در حوزه اقدامات امنیتی، از تاریخ اول شهریورماه سال ۱۳۹۳ رونمایی شد.بر اساس این طرح که در مقطع زمانی یک ماهه شهریور به اجرا گذاشته شده است، امتیازاتی جهت فعالسازی رمز همراه یا دریافت دستگاه تولید یکبار رمز، متناسب با مدت زمان باقیمانده تا پایان دوره، برای اعضا در نظر گرفته می شود. به این معنی که در صورت ورود در روز اول طرح ۳۱ امتیاز، در صورت ورود در روز دوم ۳۰ امتیاز و به همین ترتیب در صورت ورود در روز آخر ۱ امتیاز برای فرد منظور خواهد شد.این امتیازات مستقل از طرح امتیازی است و پس از پایان دوره زمانی یک ماهه اجرای طرح، بر اساس انتخاب اعضا، به سبد “امتیازات طلایی باشگاه مشتریان” انتقال یافته یا به عنوان “شانس قرعه کشی” برای ایشان محسوب خواهد شد.جوایز قرعه کشی در نظر گرفته شده برای طرح سی کد، شامل ۳۰ گاوصندوق پر از اسکناس است. این جوایز شامل ۶ گاوصندوق حاوی اسکناس به ترتیب دارای ارزش هایی معادل ۵۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰، ۱۰ میلیون ریال و همچنین ۲۴ گاوصندوق حاوی اسکناس هر یک به ارزش ۵ میلیون ریال خواهد بود.علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت بانکداری اینترنتی بانک ملت، نسبت به فعالسازی رمز همراه اقدام کنند یا از طریق مراجعه به شعب بانک ملت، اقدامات لازم را جهت دریافت دستگاه تولید یکبار رمز انجام دهند.