جامع نیوز:بانک کارآفرین دومین بانک کشور از لحاظ بازگشت سرمایه در میان بانک های کشور شناخته شد . به گزارش جامع نیوز به نقل از نشریه « بنکر»، بانک کارآفرین با ۳۳.۶۳ درصد رتبه دوم بازگشت سرمایه را در میان بانک های کشور کسب کرد. بر اساس گزارش نشریه تخصصی بنکر که به برر سی […]

جامع نیوز:بانک کارآفرین دومین بانک کشور از لحاظ بازگشت سرمایه در میان بانک های کشور شناخته شد .
به گزارش جامع نیوز به نقل از نشریه « بنکر»، بانک کارآفرین با ۳۳.۶۳ درصد رتبه دوم بازگشت سرمایه را در میان بانک های کشور کسب کرد.
بر اساس گزارش نشریه تخصصی بنکر که به برر سی وضعیت بانکداری درمیان بانک های خاور میانه پرداخته است، در میان ۵ بانک منطقه که بیشترین بازگشت سرمایه را داشته اند ۴ بانک ایرانی قرار دارند.
بر اساس این گزارش، بانک پارسیان با بازگشت ۴۲.۲۶ درصدی سرمایه خود در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است و بانک های کارآفرین با ۳۳.۶۳ درصد و اقتصاد نوین با ۳۳.۳۱ درصد به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار دارند.
گفتنی است، بانک ملی قطر با بازگشت ۳۳.۱۴ درصدی سرمایه در رتبه چهام منطقه قرار گرفته و بانک پاسارگاد نیز با رقم بازگشت سرمایه ۲۹.۴۹ درصدی در رتبه پنجم منطقه قرار گرفت.
همچنین در این گزارش آمده است، در سطح منطقه خاورمیانه، بانک تجاری ملی عربستان با سرمایه ۱۱.۱ میلیارد دلاری بزرگترین بانک شناخته شده است و بانک های سلطنتی عربستان با سرمایه ۹ میلیارد دلاری و ان بی دی امارات با سرمایه ۸.۵ میلیارد دلاری به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند.