جامع نیوز: بانک‌پاسارگاد، در اولین سال حضور خود در سیزدهمین دوره جایزه منابع انسانی حوزه آسیا و اقیانوسیه (Asia Pacific HRM Congress) موفق شد در زمره سازمان‌های برتر قرار گیرد. به گزارش جامع نیوزاز بانک‌پاسارگاد، در این دوره که در کشور هندوستان، شهر بنگلور برگزار شد، بانک پاسارگاد، طبق ارزیابی‌های صورت گرفته در حوزه سرمایه‌انسانی، […]

جامع نیوز: بانک‌پاسارگاد، در اولین سال حضور خود در سیزدهمین دوره جایزه منابع انسانی حوزه آسیا و اقیانوسیه (Asia Pacific HRM Congress) موفق شد در زمره سازمان‌های برتر قرار گیرد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک‌پاسارگاد، در این دوره که در کشور هندوستان، شهر بنگلور برگزار شد، بانک پاسارگاد، طبق ارزیابی‌های صورت گرفته در حوزه سرمایه‌انسانی، موفق به دریافت دو نشان در حوزه‌های سلامت
(Maneging Health at Work) و بهترین سازمان برای فعالیت ( Best HR Organization to Work for) شد.
گفتنی است این جایزه هر سال توسط “بنیاد آسیایی منابع انسانی” و با حضور متخصصان در حوزه سرمایه انسانی در کشور هند برگزار می‌شود. در این دوره‌ها ضمن معرفی سازمان‌های برتر، تجربه‌های و دست‌آوردهای مختلف در خصوص زمینه‌های مختلف مربوط به سرمایه‌های انسانی هر سازمان به اشتراک گذاشته‌می‌شود.