جامع نیوز:در راستای هم افزایی و گسترش تعاملات و همکاری های فی ما بین، بانک رفاه کارگران و شرکت بیمه دانا تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش جامع نیوزازبانک رفاه کارگران، در این تفاهم نامه ارائه تسهیلات و انواع خدمات ریالی و ارزی به شرکت از تعهدات بانک بوده و شرکت نیز متعهد شد […]

جامع نیوز:در راستای هم افزایی و گسترش تعاملات و همکاری های فی ما بین، بانک رفاه کارگران و شرکت بیمه دانا تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش جامع نیوزازبانک رفاه کارگران، در این تفاهم نامه ارائه تسهیلات و انواع خدمات ریالی و ارزی به شرکت از تعهدات بانک بوده و شرکت نیز متعهد شد نسبت به ارائه خدمات بیمه ای به بانک و کارکنان آن اقدام نماید.