جامع نیوز:بانک مسکن طی پنج ماهه اول سال جاری تعداد ۱۳۲هزار و ۲۷ فقره تسهیلات به مبلغ بیش از ۱/۷۵۹ر۳۴میلیارد ریال در قالب مشارکت مدنی،خرید،جعاله،قرض الحسنه و سایر عقود به متقاضیان پرداخت کرده است. به گزارش جامع نیوزازبانک مسکن،این میزان تسهیلات پرداخت شده در پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به پنج ماهه اول سال […]

جامع نیوز:بانک مسکن طی پنج ماهه اول سال جاری تعداد ۱۳۲هزار و ۲۷ فقره تسهیلات به مبلغ بیش از ۱/۷۵۹ر۳۴میلیارد ریال در قالب مشارکت مدنی،خرید،جعاله،قرض الحسنه و سایر عقود به متقاضیان پرداخت کرده است.
به گزارش جامع نیوزازبانک مسکن،این میزان تسهیلات پرداخت شده در پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته معادل ۵/۹ درصد رشد داشته است.
بیشترین میزان تسهیلات پرداخت شده در این مدت مربوط به تسهیلات خرید در بخش مسکن و ساختمان با ۵/۴۲ درصد سهم از کل تسهیلات می باشد.
لازم به ذکر است طی پنج ماهه اول سال جاری تعداد ۶۰ هزار و ۶۹۲ فقره تسهیلات خرید در بخش های مسکن و غیر مسکن توسط بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شده است که این میزان نسبت به پایان مرداد ماه سال گذشته معادل ۹/۱۰۶ درصد رشد را نشان می دهد.