جامع نیوز:اولین دوره آموزشی ویژه خبرنگاران با حضور مدیران صنعت نفت، صبح امروز در سالن شهید بهشتی این وزارتخانه برگزارشد. به گزارش جامع نیوز، این دوره آموزشی به منظور آشناسازی خبرنگاران حوزه صنعت نفت با کلیات و همچنین وظایف و اقدامات هر کدام از بخش¬های این صنعت عظیم برنامه¬ریزی شده است که اولین جلسه آن […]

جامع نیوز:اولین دوره آموزشی ویژه خبرنگاران با حضور مدیران صنعت نفت، صبح امروز در سالن شهید بهشتی این وزارتخانه برگزارشد.
به گزارش جامع نیوز، این دوره آموزشی به منظور آشناسازی خبرنگاران حوزه صنعت نفت با کلیات و همچنین وظایف و اقدامات هر کدام از بخش¬های این صنعت عظیم برنامه¬ریزی شده است که اولین جلسه آن به حوزه معاونت برنامه¬ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری اختصاص داشت.
طبق پیش¬بینی¬های اولیه، این دوره آموزشی تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
برگزاری تورهای مطبوعاتی نیز جهت آشنایی خبرنگاران با فضای عملیاتی صنعت نفت در دستور کار این دوره¬ها قرار دارد.