جامع نیوز: علی اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی کشور از اجرایی شدن حسابرسی عملیاتی برای اولین بار در سال آینده خبر داد. به گزارش جامع نیوز رئیس سازمان حسابرسی ضمن اعلام این خبر گفت: استانداردها و رویه های لازم به منظور اجرای نظام حسابرسی عملیاتی در فرآیند رسیدگی به حسابرسی شرکت های دولتی آماده […]

جامع نیوز: علی اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی کشور از اجرایی شدن حسابرسی عملیاتی برای اولین بار در سال آینده خبر داد.
به گزارش جامع نیوز رئیس سازمان حسابرسی ضمن اعلام این خبر گفت: استانداردها و رویه های لازم به منظور اجرای نظام حسابرسی عملیاتی در فرآیند رسیدگی به حسابرسی شرکت های دولتی آماده شده است.
وی افزود: با توجه به آماده شدن دستورالعمل های لازم برای اجرای حسابرسی عملیاتی از سال آینده شاهد انجام این روش در حوزه حسابرسی خواهیم بود.
رئیس سازمان حسابرسی افزود: با اجرای این روش حسابرسی تعداد بیشتری از شرکتها و بنگاه های بزرگ کشور از دیدگاه اثربخشی و کارآمدی مورد حسابرسی قرار خواهند گرفت.