جامع نیوز:مدیر عامل بانک شهر از نوآوری دیگر در ارائه خدمات از سوی این بانک خبر داد و گفت‌: در آینده نزدیک با راه اندازی اتوبانک‌، شهروندان می توانند وجوه بانکی را با سهولت و امنیت بیشتری دریافت کنند. به گزارش جامع نیوز، دکترحسین محمدپورزرندی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تسهیل در […]

جامع نیوز:مدیر عامل بانک شهر از نوآوری دیگر در ارائه خدمات از سوی این بانک خبر داد و گفت‌: در آینده نزدیک با راه اندازی اتوبانک‌، شهروندان می توانند وجوه بانکی را با سهولت و امنیت بیشتری دریافت کنند.
به گزارش جامع نیوز، دکترحسین محمدپورزرندی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان گفت‌: یکی از اقدامات در دست انجام ‌، راه اندازی اتوبانک است که از این طریق شهروندان می توانند به ویژه در ساعات خلوت شبانه روز‌، اتومبیل خود را به دستگاه “ای تی ام” نزدیک کنند و بدون آن که از خودرو پیاده شوند، بتوانند وجه خود را دریافت کنند.
وی افزود‌: راه اندازی اتوبانک‌، در چند نقطه تهران و شیراز در حال انجام است که امیدواریم به زودی افتتاح شود تا شاهد نوآوری دیگری در خدمت به شهروندان باشیم .
مدیرعامل بانک شهر در ادامه با اشاره راه‌اندازی کیوسک‌های الکترونیکی خاطر نشان کرد‌: هم اکنون نمونه‌ای از این کیوسک‌ها در میدان آرژانتین جنب پارکینگ بیهقی و همچنین در شعبه مقدس اردبیلی وجود دارد و سعی داریم تا این کیوسک‌ها در اماکن پرتردد ایجاد و خدمات ۲۴ ساعته به شهروندان ارائه شود.
به گفته پورزرندی ، دراین کیوسک‌ها همه عملیات بانکی قابل ارائه است و تنها کاری که در این باجه‌ها قابل انجام نیست ، افتتاح حساب است که آن هم در صورت تعریف امضای دیجیتال‌، قابل ارائه خواهد بود .
وی افزود‌: در بیشتر میادین شهر این کیوسک‌ها نصب خواهد شد و موارد امنیتی نیز در سطح بالایی در آن لحاظ شده است .
نائب رئیس هیات مدیره بانک شهر تصریح کرد‌: کیوسک‌های الکترونیکی شهر بر اساس برنامه ، در همه شهرهایی که بانک شهر در آن وجود دارد راه‌اندازی خواهد شد .