جامع نیوز: بانک ملت، مشتریان دارای پایانه فروش را بر اساس معدل ماهانه مانده حساب که ناشی از تراکنش های پایانه فروش باشد، امتیاز دهی و رتبه بندی می نماید. به گزارش جامع نیوز،علاوه بر این از میان انواع حساب های قرض الحسنه جاری، سرمایه گذاری کوتاه مدت و قرض الحسنه پس انداز، بیشترین امتیاز، […]

جامع نیوز: بانک ملت، مشتریان دارای پایانه فروش را بر اساس معدل ماهانه مانده حساب که ناشی از تراکنش های پایانه فروش باشد، امتیاز دهی و رتبه بندی می نماید.

به گزارش جامع نیوز،علاوه بر این از میان انواع حساب های قرض الحسنه جاری، سرمایه گذاری کوتاه مدت و قرض الحسنه پس انداز، بیشترین امتیاز، مربوط به معدل حساب جاری متصل به پایانه فروش می باشد.هر مشتری دارای پایانه فروش بر اساس امتیازی که در هر ماه به دست می آورد، در یکی از رتبه های ده گانۀ پیش بینی شده قرار گرفته و مشمول انواع تسهیلات اعتباری (وام) می شود.

مزایای در نظر گرفته شده برای مشتریان دارای پایانه فروش

– سقف مبلغ وام هر یک از مشتریان دارای پایانه فروش یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده و مبلغ وام هر مشتری بر اساس مبلغ درخواست شده، امتیاز، وثیقه ارائه شده از سوی متقاضی، شرایط مالکیت و مجوز فعالیت وی، از سوی شعبه بانک ملت تعیین می گردد.

– نرخ سود وام مشتریان دارای پایانه فروش، کمتر از نرخ سود سایر وام ها در بانک ملت می باشد.

– رسیدگی به درخواست وام مشتریان دارای پایانه فروش، به سرعت انجام می شود.

– برای مشتریان حائز رتبه ۱ تا ۵ امکان معرفی افرادی جهت دریافت کارت اعتباری ملت، فراهم شده است و تعداد افراد معرفی شده بر اساس رتبه مشتری تعیین می شود.

مشتریان می توانند با مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب متصل به پایانه فروش یا مراجعه به وب سایت بانک ملت به نشانی www.bankmellat.ir قسمت مشتریان دارای پایانه فروش، با استفاده از شماره ملی، شماره پایانه فروش و شماره حساب متصل به آن، ضمن آگاهی از امتیاز و رتبه خود، از وضعیت خود در خصوص مزایای طرح، آگاهی یابند. امتیازهای هر ماه حداکثر تا روز پانزدهم ماه بعد، در شعبه و سایت اینترنتی، قابل مشاهده خواهد بود