جامع نیوز:مدیر عامل بانک شهر از راه اندازی سامانه نرم‌افزاری نظام پیشنهادهای این بانک خبر داد و گفت‌: با راه اندازی این سامانه، شهروندان می‌توانند با ثبت پیشنهادهای خود‌، بانک شهر را در راستای ارائه خدمات مطلوب‌تر همراهی کنند. به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت‌: یکی از ابزارهای […]

جامع نیوز:مدیر عامل بانک شهر از راه اندازی سامانه نرم‌افزاری نظام پیشنهادهای این بانک خبر داد و گفت‌: با راه اندازی این سامانه، شهروندان می‌توانند با ثبت پیشنهادهای خود‌، بانک شهر را در راستای ارائه خدمات مطلوب‌تر همراهی کنند.
به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت‌: یکی از ابزارهای رسیدن به مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادات است و هدف از تشکیل این نظام آن است تا به جای آن‌که فقط یک نفر به عنوان مدیر عامل برای بانک تصمیم بگیرد، همه کارکنان صرف نظر از رده و رتبه اداری در تصمیم‌گیری های بانک مشارکت کنند.
وی افزود‌: همچنین شهروندان نیز می‌توانند در سامانه نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادهای بانک شهر، از طریق نشانی الکترونیکhttp://suggestion.shahr-bank.ir با عنوان “نظام پیشنهادها” در این مسیر بانک را همراهی کرده و نسبت به ثبت پیشنهادهای خود اقدام کنند.
پورزرندی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های نظام پیشنهادات خاطر نشان کرد‌: پیش از این نظام پیشنهادت فقط برای کارکنان درون سازمان بود اما با استقرار نظام جدید مشتریان بانک نیز امکان برقراری ارتباط با بانک و ارائه پیشنهادهای خود را دارند .
نایب رئیس هیات مدیره بانک شهر همچنین افزود : در گذشته امکان تشخیص تکراری بودن یک پیشنهاد وجود نداشت ، اما با راه اندازی این سامانه به محض آن که پیشنهاد ثبت می شود ، پیشنهادات مشابه نمایش داده می شود و پیشنهاد دهنده از آن مطلع می‌شود.
به گفته پورزرندی‌، سامانه جدید نظام پیشنهادهای بانک شهر از امروز راه اندازی شده است و به ۵۰ نفر اولی که پیشنهادهای خود را در این سامانه ثبت کنند صرف نظر از آن که پیشنهادشان تایید یا رد شود ۵۰۰ هزار ریال اهدا خواهد شد .