جامع نیوز:بانک سامان در راستای ایجاد بستری مناسب برای مدیریت اموال و دارایی‌های سامانیان، خدمت صلح عمری را ارایه می‌دهد. به گزارش جامع نیوزاز بانک سامان، مطابق با خدمت صلح عمری، مالک می‌تواند اموال غیرمنقول (خانه، آپارتمان و غیره) و منافع حاصل از آن را به دیگران صلح (واگذار) و شرط کند که حق انتفاع […]

جامع نیوز:بانک سامان در راستای ایجاد بستری مناسب برای مدیریت اموال و دارایی‌های سامانیان، خدمت صلح عمری را ارایه می‌دهد.

به گزارش جامع نیوزاز بانک سامان، مطابق با خدمت صلح عمری، مالک می‌تواند اموال غیرمنقول (خانه، آپارتمان و غیره) و منافع حاصل از آن را به دیگران صلح (واگذار) و شرط کند که حق انتفاع و استفاده از آن مال یا اموال، تا زمانی که در قید حیات است متعلق به خودش باشد.

این گزارش حاکی است، خدمت صلح عمری بانک سامان با درنظر گرفتن خواست شخص در نحوه تقسیم و زمان انتقال دارایی (منوط به پایان عمر مالک یا هر شخص ثالث دیگر) و امکان فسخ یک‌طرفه قرارداد از طرف مالک (در صورت قید در قرارداد) ارایه می‌شود.

این گزارش می‌افزاید، در خدمت صلح عمری، خدمات کامل شامل ارایه مشاوره های حقوقی، مالی و تخصصی، پیگیری و انجام مراحل مربوط به استعلام از سازمان‌هایی نظیر دارایی، شهرداری، بیمه و غیره، هماهنگی و انجام امور تنظیم صلح در دفاتر اسناد رسمی از سوی بانک سامان به مشتریان برتر ارایه می‌شود.

مشتریان ویژه و خاص بانک سامان جهت اطلاع از جزییات بیشتر این خدمت می‌توانند به بانکدار ویژه مستقر در شعب بانک مراجعه یا با شماره تلفن ۲۲۶۶۲۱۰۵-۰۲۱ مرکز خدمات مشتریان ویژه تماس بگیرند