جامع نیوز:بنا بر اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران این افراد به دنبال برگزاری آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران در ابتدای سال ۱۳۹۲ و پس از انجام آزمون های کتبی و شفاهی و انجام مصاحبه و کسب نظر موافق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، در نهایت اسامی پذیرفته شدگان نهایی این آزمون […]

جامع نیوز:بنا بر اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران این افراد به دنبال برگزاری آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران در ابتدای سال ۱۳۹۲ و پس از انجام آزمون های کتبی و شفاهی و انجام مصاحبه و کسب نظر موافق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، در نهایت اسامی پذیرفته شدگان نهایی این آزمون را اعلام کرده است.
علاقه مندان می توانند برای اطلاع از فهرست پذیرفته شدگان ، صبح امروزسه شنبه ۴/۶/۱۳۹۳ به پایگاه های اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران و شانا مراجعه نمایند.