جامع نیوز:مدیرعامل بانک پارسیان در جمع مدیران ارشد حوزه های صف و ستاد با موضوع مدیریت عملکرد حوزه های بانک پارسیان با اشاره به لزوم حرکت بانک روی ریل بانکداری حرفه ای و تخصصی فرمود: درسیستم مدیریت عملکرد موضوع بسیار مهم و کلیدی در محور حرکت تخصصی در بانک ها، حرکت به سوی بانکداری حرفه […]

جامع نیوز:مدیرعامل بانک پارسیان در جمع مدیران ارشد حوزه های صف و ستاد با موضوع مدیریت عملکرد حوزه های بانک پارسیان با اشاره به لزوم حرکت بانک روی ریل بانکداری حرفه ای و تخصصی فرمود: درسیستم مدیریت عملکرد موضوع بسیار مهم و کلیدی در محور حرکت تخصصی در بانک ها، حرکت به سوی بانکداری حرفه ای است و اغلب فعالیت های بانک باید به تدریج به این سیستم متصل شود، همه آن چیزی که یک همکار ما در صف وستاد نیاز دارد که عملکرد او دیده شود، باید به این سیستم وصل شود.

وی ادامه داد: در بسیاری از سازمان ها کارکنان ادعا می کنند که عملکرد ما دیده نمی شود و تفاوتی بین کسی که کار شایسته انجام می دهد با دیگری وجود ندارد و در واقع عملکرد افراد به صورت علمی و کیفی ارزیابی نمی شود ودر پارسیان راه اندازی چنین سیستمی بسیار شایسته تقدیر است و هم اکنون در بانک پارسیان این چالش بزرگ پاسخ داده شده است و عملکردها در ابعاد مختلف و از همه زوایا توسط سیستم سنجیده می شود. در این مسیر باید پذیرای تغییر بوده و بسیار صبور باشیم.
دکتر دیواندری افزود: همه همکاران می دانند که امروز بانک پارسیان بیش ازهر چیزی به یک چنین سیستمی نیازمند بوده است. چرا که توجه به سودآوری، حرکت حرفه ای و تامین منافع بانک باید مد نظر باشد و نیز پایین آوردن مشکلات وصول مطالبات معوق و همچنین توسعه فعالیت ها چه ازمنظر جذب سپرده و چه ازمنظر فعالیت های الکترونیک بسیار حائز اهمیت است و مهمتراز این کاری کنیم که شعب ما بتوانند فعالیت های خود را به نحو احسن انجام دهند چه از نظر جذب سپرده و اعطای تسهیلات و ایجاد سود و … که نهایتاً منشا تحولی عظیم در بانک شود در این راستا جذب منابع ارزان قیمت برای بانک خیلی مهم است و باید کانالهای درآمدی بانک توسعه یابد.
مدیرعامل بانک پارسیان درادامه سخنانش بر ضرورت اهتمام بیشتر به اصول بانکداری شرکتی، مسایل ارزی، فنون جذب منابع ارزان قیمت و پیگیری وصول مطالبات معوق در راستای تحقق اهداف تاکید کردند.
ایشان همچنین ضمن استماع دیدگاه ها و دغدغه های مدیران شعب تهران و شهرستان و روسای حوزه ها، رهنمودهایی پیرامون شیوه بازاریابی، تجهیز منابع، مدیریت بهینه مصارف و نهایتاًسودآوری با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی هرحوزه ارایه نمودند.