جامع نیوز:دکتر محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن ،طی حکمی از سوی وزیر علوم،تحقیقات و فناوری، به عنوان یکی از اعضای هیات امنای پژوهشکده پولی و بانکی منصوب شد. به گزارش جامع نیوز،دکتر بت شکن در اجرای بند ب-۹ ماده ۲ قانون اهداف ،وظایف و تشکیلات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره ۲ […]

جامع نیوز:دکتر محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن ،طی حکمی از سوی وزیر علوم،تحقیقات و فناوری، به عنوان یکی از اعضای هیات امنای پژوهشکده پولی و بانکی منصوب شد.
به گزارش جامع نیوز،دکتر بت شکن در اجرای بند ب-۹ ماده ۲ قانون اهداف ،وظایف و تشکیلات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه پژوهشکده پولی و بانکی به مدت ۴سال به این سمت منصوب شد.
گفتنی است پژوشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.