جامع نیوز:معاون امور شعب بانک شهر با بیان این‌که افزایش سرمایه این بانک ، روند توسعه شهرها را ارتقا می‌دهد‌، گفت‌: منابع و سرمایه‌های جمع‌آوری شده در بانک شهر، در راستای توسعه شهرها به کار گرفته می‌شود و هر چه سرمایه این بانک بیشتر باشد، روند توسعه شهری نیز سرعت بیشتری خواهد گرفت. به گزارش […]

جامع نیوز:معاون امور شعب بانک شهر با بیان این‌که افزایش سرمایه این بانک ، روند توسعه شهرها را ارتقا می‌دهد‌، گفت‌: منابع و سرمایه‌های جمع‌آوری شده در بانک شهر، در راستای توسعه شهرها به کار گرفته می‌شود و هر چه سرمایه این بانک بیشتر باشد، روند توسعه شهری نیز سرعت بیشتری خواهد گرفت.
به گزارش جامع نیوز ، علیرضا آذری با بیان این مطلب اظهار کرد: سرمایه این بانک در ابتدای تشکیل موسسه ۱۵۰۰ میلیارد ریال بود که در چند سال بعد به ۴ هزار میلیارد ریال و هم اکنون به ۷۹۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: هم اکنون شهرداری‌های هفت کلان‌شهر ۷۰ درصد سهام بانک را در اختیار دارند و ۳۰ درصد دیگر سهام این بانک در اختیار ۵۴ هزار نفر شخص حقیقی است که بیشتر کارکنان شهرداری‌ها هستند.
معاون امور شعب بانک شهر در ادامه گفت: منابع سپرده گذاری مردم و شهرداری در این بانک ۷۲۰ میلیارد ریال است که متاسفانه سرمایه‌گذاری روند کاهشی داشته است که می‌طلبد در این زمینه با برنامه‌ریزی بیشتری ورود پیدا کرد.
آذری افزود: منابع و سرمایه‌هایی که در بانک شهر جمع‌آوری می‌شود، در راستای توسعه شهرها به کار گرفته می‌شود و هر چه سرمایه این بانک بیشتر باشد، روند توسعه شهری نیز سرعت بیشتری خواهد گرفت.