جامع نیوز:نشریه بنکر با معرفی بزرگترین بانک های خاورمیانه اعلام کرد در بین ۵ بانک منطقه که بیشترین بازگشت سرمایه را داشته اند ۴ بانک از ایران قرار گرفته اند. به گزارش جامع نیوز، نشریه تخصصی بنکر در گزارشی از وضعیت بانکداری در خاورمیانه اعلام کرد در میان ۵ بانک منطقه که بیشترین بازگشت سرمایه […]

جامع نیوز:نشریه بنکر با معرفی بزرگترین بانک های خاورمیانه اعلام کرد در بین ۵ بانک منطقه که بیشترین بازگشت سرمایه را داشته اند ۴ بانک از ایران قرار گرفته اند.

به گزارش جامع نیوز، نشریه تخصصی بنکر در گزارشی از وضعیت بانکداری در خاورمیانه اعلام کرد در میان ۵ بانک منطقه که بیشترین بازگشت سرمایه را داشته اند ۴ بانک ایرانی قرار گرفته اند. بر اساس این گزارش بانک پارسیان با بازگشت ۴۲.۲۶ درصدی سرمایه خود در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است. بانک های کارآفرین با ۳۳.۶۳ درصد و اقتصاد نوین با ۳۳.۳۱ درصد به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. بانک ملی قطر با بازگشت ۳۳.۱۴ درصدی سرمایه در رتبه چهام منطقه قرار گرفته و رقم بازگشت سرمایه بانک پاسارگاد ۲۹.۴۹ درصد و رتبه منطقه ای این بانک ۵ اعلام شده است. در عین حال این گزارش به پایین بودن میزان سرمایه بانک های ایرانی در مقایسه با همتایان منطقه ای خود اشاره و اعلام کرده با سرمایه پایین تر طبیعی است ارقام بالاتر بازگشت سرمایه با سهولت بیشتری محقق می شود. بنکر در ادامه گزارش خود با معرفی ۲۵ بانک بزرگ منطقه از نظر میزان سرمایه، تنها یک بانک ایرانی را در این فهرست قرار داده است. بانک پاسارگاد با سرمایه ۳.۹۲۴ میلیارد دلاری به عنوان بیست و یکمین بانک بزرگ منطقه خاورمیانه و بزرگترین بانک ایران معرفی شده است. این بانک در سطح جهان نیز رتبه ۲۳۳ را بدست آورده است. بر اساس گزارش این نشریه، بانک مسکن با سرمایه ۲.۹۷۲ میلیارد دلاری رتبه ۲۹۷ جهان را بدست آورده است. سرمایه بانک تجارت ۲.۱۶۹ میلیارد دلار و رتبه جهانی این بانک ۳۷۵ اعلام شده است. رتبه جهانی بانک های پارسیان نیز ۴۷۶، اقتصاد نوین ۵۵۱، کارآفرین ۷۱۸ و بانک سینا ۷۶۸ اعلام شده است. سرمایه بانک سینا ۷۱۰ میلیون دلار برآورد شده است. در سطح منطقه خاورمیانه، بانک تجاری ملی عربستان با سرمایه ۱۱.۱ میلیارد دلاری بزرگترین بانک شناخته شده است. بانک سلطنتی عربستان با سرمایه ۹ میلیارد دلاری و بانک امارات ان بی دی با سرمایه ۸.۵ میلیارد دلاری به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند.