جامع نیوز:شرکت های معدنی سنگ آهن مرکزی ایران و سنگ آهن چاه گز در تالار صادراتی بورس کالای ایران پذیرش شدند. به گزارش جامع نیوزاز شرکت بورس کالای ایران، مدارک و مستندات مربوط به پذیرش سنگ آهن دو شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و سنگ آهن چاه گز در هفتاد و سومین جلسه هیات پذیرش […]

جامع نیوز:شرکت های معدنی سنگ آهن مرکزی ایران و سنگ آهن چاه گز در تالار صادراتی بورس کالای ایران پذیرش شدند.
به گزارش جامع نیوزاز شرکت بورس کالای ایران، مدارک و مستندات مربوط به پذیرش سنگ آهن دو شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و سنگ آهن چاه گز در هفتاد و سومین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، مورد تصویب قرار گرفت .
این گزارش حاکی است، تعهد عرضه سالیانه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بورس، ۷۰ درصد از کل تولید سالیانه معادل یک میلیون و ۲۶۰ هزار تن سنگ آهن و تناوب عرضه حداقل یکبار در ماه تعیین شد. حداقل خرید جهت کشف نرخ سنگ آهن شرکت سنگ آهن مرکزی ایران نیز معادل حداقل عرضه دو هزار تن مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین، تعهد عرضه سالیانه شرکت سنگ آهن چاه گز در بورس، ۷۰ درصد از کل تولید سالیانه معادل با ۴۹۰ هزار تن سنگ آهن تعیین شده و تناوب عرضه حداقل یکبار در ماه است. حداقل خرید جهت کشف نرخ سنگ آهن شرکت سنگ آهن چاه گز نیز معادل حداقل عرضه دو هزار تن تعیین شده است.
براساس این گزارش، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان بافق در حاشیه کویر مرکزی ایران قرار دارد. این شرکت یکی از زیر مجموعه های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است و میزان ذخیر این معدن معادل ۱۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن می باشد. لازم به ذکر است، ظرفیت تولید اسمی سالیانه این شرکت دو میلیون تن در سال است.
گفتنی است، عملیات استخراج سنگ آهن از منطقه چاه گز نیز از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است و ظرفیت تولید اسمی سالیانه سنگ آهن ریزدانه و درشت دانه این معدن به ترتیب ۳۰۰ و ۷۰۰ هزار تن است.