جامع نیوز:بانک رفاه کارگران از آغاز پروژه” آینده‌های ممکن بانک رفاه در فضای کسب وکار ایران در افق ۱۴۰۰ با رویکرد آینده پژوهی” خبر داد. به گزارش جامع نیوزاز بانک رفاه کارگران، از این پس پروژه آینده پژوهی به صورت نظام مند در دستور کار مدیریت امور بازاریابی و طرح و برنامه این بانک قرار […]

جامع نیوز:بانک رفاه کارگران از آغاز پروژه” آینده‌های ممکن بانک رفاه در فضای کسب وکار ایران در افق ۱۴۰۰ با رویکرد آینده پژوهی” خبر داد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک رفاه کارگران، از این پس پروژه آینده پژوهی به صورت نظام مند در دستور کار مدیریت امور بازاریابی و طرح و برنامه این بانک قرار دارد و پروژه مذکور اولین گام در این زمینه است.
گفتنی است تغییرات شتابان در محیط کسب و کار، لزوم درک بهتر از تغییرات و آینده و فراتر از آن ترسیم آینده‌های مورد انتظار را برای سازمان ها و رهبرانشان به یک امر حیاتی تبدیل کرده که این مهم اکنون از طریق دانشی به نام آینده‌پژوهی در سطح گسترده‌ای در جهان و به صورتی نوظهور در ایران، فراهم شده است.
با توجه به نقشی که آینده‌پژوهی در بهبود و افزایش اثربخشی فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاستگذاری سازمان ایفا می‌کند، ضرورت توجه به این امر در بانک رفاه کارگران، بیش از پیش آشکار شده است.