جامع نیوز:بانک سینا از اقدام خزانه داری کشور انگلیس در اجرای حکم دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر خروج کامل نام بانک سینا از فهرست تحریم های این اتحادیه استقبال کرد. به گزارش جامع نیوزبانک سینا با انتشار اطلاعیه ای از اقدام خزانه داری کشور انگلیس در اجرای حکم دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر خروج کامل […]

جامع نیوز:بانک سینا از اقدام خزانه داری کشور انگلیس در اجرای حکم دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر خروج کامل نام بانک سینا از فهرست تحریم های این اتحادیه استقبال کرد.
به گزارش جامع نیوزبانک سینا با انتشار اطلاعیه ای از اقدام خزانه داری کشور انگلیس در اجرای حکم دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر خروج کامل نام بانک سینا از فهرست تحریم های این اتحادیه استقبال کرد.
در بخشی از این اطلاعیه با اشاره به اقدام مثبت خزانه داری کشور انگلیس در اجرای حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا به عنوان عالی ترین مرجع قضایی اتحادیه مبنی بر لغو کلیه تحریم ها علیه بانک سینا و خروج نام این بانک از فهرست تحریم های اتحادیه، ابراز امیدواری شده است شرایط به گونه ای پیش رود که علاوه بر اتحادیه اروپا، خزانه داری امریکا نیز نسبت به خروج نام بانک سینا از فهرست تحریم ها اقدام نماید.
گفتنی است دادگاه عالی اتحادیه اروپا در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۲ طی حکمی رای به خروج کامل نام بانک سینا از فهرست تحریم ها داده بود که در ۴ ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ماه امسال) نهایی گردید.
علیرغم صدور این رای و همچنین محکوم شدن اتحادیه اروپا به پرداخت چهار پنجم هزینه ها، حکم مزبور از سوی اتحادیه اجرا نشده بود.
بانک سینا امیدوار است سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز با احترام به رای دادگاه، نسبت به اجرای حکم و خروج نام بانک سینا از فهرست تحریم ها اقدام نمایند.