جامع نیوز:بانک کارآفرین به منظور جلب مشارکت شهروندان درگسترش سنت پسندیده و الهی قرض الحسنه و تشویق و ترویج تعاون عمومی و کمک به نیازمندان، سپرده قرض الحسنه پس انداز(ریالی) ایجاد کرد. به گزارش جامع نیوزاز بانک کارآفرین، حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ۲۰۰ هزار ریال (معادل ۲۰ هزار تومان) بوده […]

جامع نیوز:بانک کارآفرین به منظور جلب مشارکت شهروندان درگسترش سنت پسندیده و الهی قرض الحسنه و تشویق و ترویج تعاون عمومی و کمک به نیازمندان، سپرده قرض الحسنه پس انداز(ریالی) ایجاد کرد.

به گزارش جامع نیوزاز بانک کارآفرین، حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ۲۰۰ هزار ریال (معادل ۲۰ هزار تومان) بوده و به دلیل قرض الحسنه بودن، سودی به آن سپرده تعلق نمی گیرد و صاحبان حساب مذکور از پاداش و اجر معنوی آن بهره مند می شوند.

مشتریان گرامی می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به شعب بانک کارآفرین در سراسر کشور مراجعه فرمایند.