جامع نیوز:بانک کارآفرین در فهرست ۵۰ شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار قرار گرفت و رتبه پنجم را درمیان بانک های فعال تر بورس کشور کسب کرد. به گزارش جامع نیوز، براساس آخرین بررسی های انجام شده از شرکت های فعال بورس برای دوره سه ماهه دوم سال ۹۳، بانک کارآفرین با نماد «وکار۱» در […]

جامع نیوز:بانک کارآفرین در فهرست ۵۰ شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار قرار گرفت و رتبه پنجم را درمیان بانک های فعال تر بورس کشور کسب کرد.

به گزارش جامع نیوز، براساس آخرین بررسی های انجام شده از شرکت های فعال بورس برای دوره سه ماهه دوم سال ۹۳، بانک کارآفرین با نماد «وکار۱» در رتبه ۳۵ شرکت ها و پنجم در بین بانک های فعال کشور در بورس قرار گرفت.

براساس این آمار، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین(تاپیکو)، پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه اصفهان و شرکت ارتباطات سیار پنج شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار در تابستان ۹۳ بوده اند.

این شاخص که در بورس های معتبر جهانی از جهات مختلف وضعیت سهام مهم بازار را نشان می دهد، شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر را اغلب بر پایه معیارهای قدرت نقدشوندگی سهام، میزان تأثیرگذاری شرکت بر باار و برتری نسبت های مالی بررسی می کند.

گفتنی است، روش محاسبه این شاخص نیز به این صورت است که بر مبنای ارزش جاری بازار سهام به طور فصلی(سه ماهه) شرکت هایی انتخاب می شوند که بیترین درصد ارزش بازار را دارا هستند. این شرکت ها شاخص مربوط به خود را دارند، در پایان فصل ارزش شرکت ها بازنگری می شود و در صورت عدم احراز شاخصه های حضور، بعضی از شرکت ها از گردونه ۵۰ شرکت فعال تر خارج و شرکت های دیگر جایگزین آن ها می شوند.