جامع نیوز:هدایای بانک شهر، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و عواید حاصل از کنسرت عبدالحسین مختاباد به مردم غزه، تحویل سفیر فلسطین شد. به گزارش جامع نیوز، در نود و نهمین جلسه شورای شهر تهران، این هدایا که شامل پرداخت مبلغی از سوی این بانک، بخشی حقوق اعضای شورای شهر و عواید ناشی از اجرای […]

جامع نیوز:هدایای بانک شهر، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و عواید حاصل از کنسرت عبدالحسین مختاباد به مردم غزه، تحویل سفیر فلسطین شد.
به گزارش جامع نیوز، در نود و نهمین جلسه شورای شهر تهران، این هدایا که شامل پرداخت مبلغی از سوی این بانک، بخشی حقوق اعضای شورای شهر و عواید ناشی از اجرای عبدالحسین مختاباد به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تهران در کنسرتی با نام “همصدا با تو و مهربانی با کودکان غزه” بوده است به سفیر فلسطین در ایران اهداء شد.
گفتنی است که کنسرت یادشده با هماهنگی اعضای شورای شهر و شهرداری تهران به مدت ۲شب در برج میلاد برگزار شد و عواید آن در اختیار مردم غزه قرار گرفت.