جامع نیوز:بانک مسکن طی شش ماهه اول سال جاری تعداد ۱۶۵ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۴۲هزار میلیارد ریال در قالب عقود مختلف به متقضیان پرداخت کرده است. به گزارش جامع نیوز،دکتر محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن با بیان این مطلب گفت:میزان تسهیلات پرداختی بانک مسکن در پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به […]

جامع نیوز:بانک مسکن طی شش ماهه اول سال جاری تعداد ۱۶۵ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۴۲هزار میلیارد ریال در قالب عقود مختلف به متقضیان پرداخت کرده است.
به گزارش جامع نیوز،دکتر محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن با بیان این مطلب گفت:میزان تسهیلات پرداختی بانک مسکن در پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به پایان شهریور ماه سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است.
وی گفت: بانک مسکن در این مدت تعداد ۷۰ هزار فقره تسهیلات خرید و ساخت به مبلغ ۱۷هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است که نسبت به پایان شهریور ماه سا گذشته ۱۱۴ درصد رشد داشته است.
بت شکن همچنین میزان تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان را طی شش ماهه اول سال جاری در بخش جعاله تعمیر مسکن۶۴هزار فقره به مبلغ ۶هزار میلیارد ریال عنوان کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۶۵ درصد و از نظر مبلغ ۵۸درصد رشد را نشان می دهد.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین به ارایه گزارشی از فعالیت بانک مسکن در بخش مسکن مهر پرداخت و گفت:تا پایان شهریور سال جاری در بخش مسکن مهر بانک مسکن بالغ بر ۲میلیون و ۳۰۰هزار قرارداد به مبلغ ۴۷۳ هزار میلیارد ریال منعقد کرده و حدودیک میلیون و ۲۳۲ هزار واحد مسکونی به مبلغ ۲۴۵هزار میلیارد ریال فروش اقساطی کرده است.
وی افزود:مبلغ فروش اقساطی مسکن مهر در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته با ۲۸درصد رشد بالغ بر ۵۰ هزارمیلیارد ریال می باشد.
بت شکن یادآور شد:بانک مسکن همزمان با اعطای این تسهیلات ،با واگذاری سهم الشرکه ناشی از مشارکت مدنی و فروش اقساطی بالغ بر ۲۱۷ هزار قرارداد تسهیلات به مبلغ ۵۳هزار میلیارد ریال از رشد ۳۰درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۲ برخوردار گردید.
وی همچنین در ادامه به ارایه گزارشی از فعالیت های بانک مسکن در بخش بانکداری الکترونیک پرداخت و گفت:در این حوزه در شش ماهه سال گذشته ۸۴ درصد ازخدمات بانک به صورت غیرحضوری به مشتریان ارایه می شد که این میزان در شش ماهه ابتدای سال جاری به ۹۱درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه افزود:تعداد تراکنش های بانک در پایان شهریور ماه سال جاری با ۶۸درصد رشد نسبت به پایان شهریور ماه سال گذشته به ۱۷۵ میلیون تراکنش شتابی و غیر شتابی رسیده است.