جامع نیوز:دکتر کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک سینا در حاشیه بازدید از شعب استان کرمانشاه، با اشاره به حکم صادره مورخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۲ دادگاه عالی اتحادیه اروپا به عنوان عالی ترین مرجع قضایی این اتحادیه گفت: بر این اساس می بایست تمامی تحریم ها علیه بانک سینا لغو و نام بانک سینا از فهرست تحریم […]

جامع نیوز:دکتر کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک سینا در حاشیه بازدید از شعب استان کرمانشاه، با اشاره به حکم صادره مورخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۲ دادگاه عالی اتحادیه اروپا به عنوان عالی ترین مرجع قضایی این اتحادیه گفت: بر این اساس می بایست تمامی تحریم ها علیه بانک سینا لغو و نام بانک سینا از فهرست تحریم ها حذف می شد.
به گفته مدیرعامل بانک سینا، در پی اجرایی نشدن این رای از سوی اتحادیه اروپا، وکلای بانک به ناچار در دادگاه طرح دعوی نموده که خوشبختانه رای به نفع این بانک در روز چهارشنبه ۴ ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ماه امسال) صادر گردید. متاسفانه علیرغم قطعی شدن رای دادگاه که متضمن حذف نام بانک سینا از فهرست تحریم ها و همچنین محکوم شدن اتحادیه اروپا به پرداخت چهار پنجم هزینه ها است، هنوز این حکم از سوی این اتحادیه اجرا نشده است.
وی تصریح کرد: عمل اتحادیه اروپا در اجرا نکردن رای قطعی دادگاه غیر قانونی بوده و باعث تداوم خسارت و ضرر و زیان به سهامداران و سپرده گذاران این بانک شده است. در خواست ما از اتحادیه این است که ضمن احترام و عمل به رای دادگاه به عنوان یک رکن مهم قضایی، نسبت به خروج نام این بانک از فهرست تحریم ها اقدام نمایند.