جامع نیوز:با پیگیری‌های متعدد‌، بانک شهر موفق به دریافت مجوز مرحله دوم فعالیت‌های ارزی از سوی بانک مرکزی شد. به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمدپورزرندی با بیان این مطلب گفت‌: با صدور مجوز مرحله دوم فعالیت‌های ارزی، این بانک قادر خواهد بود خدماتی همانند گشایش اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، صدور ضمانتنامه‌های ارزی و واردات […]

جامع نیوز:با پیگیری‌های متعدد‌، بانک شهر موفق به دریافت مجوز مرحله دوم فعالیت‌های ارزی از سوی بانک مرکزی شد.

به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمدپورزرندی با بیان این مطلب گفت‌: با صدور مجوز مرحله دوم فعالیت‌های ارزی، این بانک قادر خواهد بود خدماتی همانند گشایش اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، صدور ضمانتنامه‌های ارزی و واردات از محل ثبت سفارش و همچنین از محل ارز متقاضی را به مشتریان خود و شهروندان ارائه کند.

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به این‌که مجوز مرحله دوم فعالیت‌های ارزی پس از شش ماه تلاش شبانه‌روزی، گامی در راستای توسعه خدمات بانک شهر محسوب خواهد شد، افزود: با صدور این مجوز زمینه ورود بانک به عملیات اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی فراهم شده و ارائه خدمات شایسته به مشتریانی که در بخش تجارت بین‌الملل در حال فعالیت هستند، مهیا خواهد شد‌.

وی با اشاره به ضرورت فعالیت‌های ارزی بانک شهر در حوزه مدیریت شهری و ارائه خدمات در جهت تأمین نیازهای موجود در این حوزه، تصریح کرد‌: فعالیت‌های ارزی بانک‌ها به طور کلی در سه مرحله تعریف و مجوز فعالیت آنها از سوی بانک مرکزی به تناسب امکانات، ظرفیت‌ها و شرایط کارکنان استخدام شده در حوزه ارزی بانک‌ها صادر می‌شود.

مدیرعامل بانک شهر با بیان این‌که بانک شهر از نظر توانمندی در سطح دریافت مرحله سوم این گروه از فعالیت‌های بانکی است‌، خاطرنشان کرد‌: صدور این مجوز نیازمند طی مراحلی است که اکنون موجب شده بانک شهر موفق به دریافت مرحله دوم این فعالیت‌ها شود.

به گفته وی این موفقیت‌، گامی مهم در خصوص جلب رضایتمندی مشتریان، به واسطه فعالیت‌های تخصصی بانک در حوزه مدیریت شهری است که تاثیر مستقیم آن در ارتقاء سطح رفاه شهروندان خواهد بود.