جامع نیوز:سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد: بانک ملی ایران طی سال های ۸۷ لغایت ۹۲ بالاترین مشارکت در ترویج و اشاعه بیشتر کالاهای فرهنگی ایران اسلامی را به خود اختصاص داده است. این بانک در مقایسه با بانک های دیگر با تخصیص بیشترین بودجه برای خرید و توزیع جوایز حساب […]

جامع نیوز:سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد: بانک ملی ایران طی سال های ۸۷ لغایت ۹۲ بالاترین مشارکت در ترویج و اشاعه بیشتر کالاهای فرهنگی ایران اسلامی را به خود اختصاص داده است.
این بانک در مقایسه با بانک های دیگر با تخصیص بیشترین بودجه برای خرید و توزیع جوایز حساب های قرض الحسنه از محصولات صنایع دستی ، نقش مهمی در این زمینه ایفا نموده است .
این سازمان با تقدیر از اقدام شایسته بانک ملی ایران، یک گزارش تحلیلی نیز به بانک مرکزی ارائه داده است که اعلام سپاس معاون نظارتی بانک مرکزی را نیز در پی داشت.
برخی از بانک ها از جمله بانک ملی ایران در اقدام ویژه ای ، یکی از جوایز خود برای حساب های قرض الحسنه را صنایع دستی کشور قرار داده اند تا بدین وسیله به گسترش و رونق این صنعت کمک نمایند.
بر اساس این گزارش رتبه مذکور بر اساس مقایسه شش سال متوالی عملکرد ده بانک عمده کشور استخراج و اعلام شده است.