جامع نیوز:معاون فناوری اطلاعات بانک شهر، با تاکید بر اهمیت نظارت مردم بربهبود عملکرد سازمان‌ ها، راه اندازی سامانه ۸۶۵۵ را نگرشی موفق در حوزه مدیریت این بانک دانست . به گزارش جامع نیوز، مهندس عبدالرضا گلزاری‌، با تاکید بر اهمیت نظارت مردمی بر عملکرد سازمان‌ها، راه اندازی سامانه ۸۶۵۵ را بسیار مثبت ارزیابی کرد […]

جامع نیوز:معاون فناوری اطلاعات بانک شهر، با تاکید بر اهمیت نظارت مردم بربهبود عملکرد سازمان‌ ها، راه اندازی سامانه ۸۶۵۵ را نگرشی موفق در حوزه مدیریت این بانک دانست .
به گزارش جامع نیوز، مهندس عبدالرضا گلزاری‌، با تاکید بر اهمیت نظارت مردمی بر عملکرد سازمان‌ها، راه اندازی سامانه ۸۶۵۵ را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود‌: ایجاد این سامانه ابتکار مهمی از سوی دکتر پورزرندی بوده که در بانک شهر اجرایی شده است و قطعا اثرات مفید و ارزنده ای خواهد داشت.
گلزاری خاطر نشان کرد : قطعا اگر سازمان را یک موجود زنده بدانیم‌، برای ادامه بقا نیاز به کنترل تنظیمات درونی و بیرونی دارد و نظارت مردمی همواره می‌تواند منجر به حفظ سلامت یک سازمان شود‌.
معاون فناوری اطلاعات بانک شهر تصریح کرد‌: تفاوت عمده نظارت مردمی و CRN در آن است که در نگاه CRN سازمان محصولی خلق کرده و با پارامترهایی مشتریان را پایش می‌ کند ، در صورتی که در سیستم نظارت مردمی ، مشتری سازمان را پایش می‌کند و به نوعی رفتار ارگانیک سازمان توسط مشتری مورد سنجش قرار می‌گیرد که این نگاه ، نگرش جدیدی در حوزه مدیریت امروز است .
وی راه اندازی سامانه ۸۶۵۵ را تئوری بسیار موفق و ارزشمند از سوی مدیر عامل بانک شهر دانست و افزود‌: این سامانه منافع زیادی برای این بانک خواهد داشت و امیدواریم همه سازمان های اجرایی نگاه پایش توسط مشتری و نظارت مردمی را که در دین ما نیز به آن تاکید شده است ، اجرا کنند.