جامع نیوز:نخستین کیوسک خدمات الکترونیک بانک شهر مشهد، در فرودگاه این شهر افتتاح شد. به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمد پورزرندی در حاشیه افتتاح نخستین کیوسک خدمات الکترونیک بانک شهر مشهد در فرودگاه این شهر، با بیان این که توسعه این کیوسک‌ها جزو سیاست‌های این بانک است ، گفت‌: توسعه کیوسک‌های الکترونیکی از سیاست‌‌های […]

جامع نیوز:نخستین کیوسک خدمات الکترونیک بانک شهر مشهد، در فرودگاه این شهر افتتاح شد.

به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمد پورزرندی در حاشیه افتتاح نخستین کیوسک خدمات الکترونیک بانک شهر مشهد در فرودگاه این شهر، با بیان این که توسعه این کیوسک‌ها جزو سیاست‌های این بانک است ، گفت‌: توسعه کیوسک‌های الکترونیکی از سیاست‌‌های مورد حمایت بانک مرکزی است و بر این اساس، بانک شهر نیز توسعه این کیوسک‌ها را در برنامه خود دارد که به این منظور با هماهنگی به عمل آمده با ریاست فرودگاه مشهد، فضایی برای ایجاد این کیوسک در فرودگاه این شهر اختصاص داده شد .

وی با اشاره به نیاز نسل امروز به خدمات الکترونیک اظهار کرد‌: بانک شهر در راستای پاسخ به نیاز نسل امروز ،با هدف توسعه بانکداری الکترونیکی حرکت می‌کند و از این رو ایجاد کیوسک‌های خدمات الکترونیک، به عنوان یکی از این برنامه‌‌هاست که تا کنون در تهران اجرایی شده بود .

مدیر عامل بانک شهر تصریح کرد‌: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در هر استان، دو کیوسک خدمات الکترونیک ایجاد خواهد شد .

پورزرندی در ادامه با اشاره به خدمات قابل ارائه در این کیوسک‌ها خاطر نشان کرد‌: از طریق این کیوسک‌ها ، مشتریان بانک شهر این امکان را دارند تا به صورت شبانه روزی همه خدمات بانکداری الکترونیک شامل دریافت پول نقد و واریز به حساب های خود ، نقل و انتقال پول ، امکان صدور کارت آنی هدیه با متن و طرح دلخواه و خدمات اینترنت بانک را دریافت کنند.

وی افزود‌: همچنین این امکان پیش‌بینی شده است تا مشتریان ارتباط صوتی و تصویری با مرکز بانک شهر داشته باشند و سایر خدمات بانکی را نیز توسط این کیوسک دریافت کند .

به گفته پورزرندی ،کیوسک خدمات الکترونیکی شهر یک شعبه تمام اتوماتیک و بدون کارمند است و مشتریان می توانند ارتباط مستقیم با شعبه افتتاح کننده حساب خود داشته باشند و خدمت بانکی را در لحظه و از راه دور دریافت کنند .