جامع نیوز:از طرف مجمع متخصصین ایران و انجمن بهره¬وری کشور، مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ به عنوان مدیر شایسته ملی معرفی گردید. به گزارش جامع نیوزاز شرکت آتیه سازان حافظ طی مراسمی که در روز سه¬شنبه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ در سالن همایش¬های سازمان صدا و سیما برگزار گردید، نشان مدیر شایسته ملی به دکتر مقصودی […]

جامع نیوز:از طرف مجمع متخصصین ایران و انجمن بهره¬وری کشور، مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ به عنوان مدیر شایسته ملی معرفی گردید.
به گزارش جامع نیوزاز شرکت آتیه سازان حافظ طی مراسمی که در روز سه¬شنبه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ در سالن همایش¬های سازمان صدا و سیما برگزار گردید، نشان مدیر شایسته ملی به دکتر مقصودی مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ اهداء گردید.
در متن لوح تقدیر اهداء شده آمده است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر افشین مقصودی
مدیریت محترم عامل شرکت آتیه سازان حافظ
امروز در میان فرصت¬های فراروی توسعه پایدار، مدیریت صحیح و ارزشی فرصتی با ارزش افزوده بالا محسوب شده و رسیدن به این مهم مستلزم تلاشی مجاهدانه می¬باشد. در سالی که به شایستگی «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریتی جهادی» نامیده شد، برداشتن گام¬های استوار در جهت مدیریت جهادی با در نظر گرفتن زوایای اقتصاد مقاومتی ضروری است. بی¬شک مسیر رشد و پیشرفت کشور بی¬پایان است و طی این طریق بدون اتکاء به قدرت لایزال حضرت حق و تعهد و مشارکت، همگان در راستای بهبود مستمر ممکن نخواهد بود؛ خاستگاه چنین حرکتی در اعمال الگوهای موفق در تولید و استفاده مناسب از منابع موجود نهفته است.
این مجال را به پاس حضورتان در جمع برگزیدگان اجلاس سراسری مدیر شایسته ملی و نیز نگاه موثر جنابعالی و همکاران گرانقدرتان در عرصه مدیریت میهن عزیزمان ایران ارج می¬نهیم. امید است با ثبات قدم در پیمودن مسیر شاهد رشد و شکوفایی هرچه¬بیشتر و ارتقاء روزافزون آن مجموعه معظم باشیم.