جامع نیوز:مدیر عامل بانک شهر‌، حمایت از عمران و آبادانی شهرها را رویکرد اصلی بانک شهر دانست و تصریح کرد‌: : این بانک با هدف تحقق مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه شهری شکل گرفت و فقط اهداف اقتصادی را دنبال نمی‌کند. به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این‌که بازار سرمایه در کشور […]

جامع نیوز:مدیر عامل بانک شهر‌، حمایت از عمران و آبادانی شهرها را رویکرد اصلی بانک شهر دانست و تصریح کرد‌: : این بانک با هدف تحقق مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه شهری شکل گرفت و فقط اهداف اقتصادی را دنبال نمی‌کند.
به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این‌که بازار سرمایه در کشور ما نه برای نهادهای دولتی و نه خصوصی، توانمندی خود را به منصه ظهور نگذاشته است‌، گفت‌: هم‌اکنون بانک ها به عنوان یکی از عاملان تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری از فلسفه وجودی وظایف خود انحراف یافته و به عنوان بنگاه اقتصادی وارد کسب و کار شده اند.
مدیر عامل بانک شهر با تاکید بر این‌که این بانک به فکر بنگاه‌داری نیست‌‌، خاطر نشان کرد‌‌: ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان‌، ماموریت بانک شهر است و برای تحقق این هدف، از همه توان تخصصی‌، روحیه مردمی و جهادی استفاده می‌کند.
وی با بیان این‌که رویکرد اصلی بانک شهر، حمایت از شهرداری و عمران و آبادانی شهرهاست‌،‌گفت‌: این بانک درهمه استان‌ها به منظور حمایت از پروژه های شهری و توسعه و عمران شهرها، اقدامات مختلفی را انجام داده است .
پورزرندی با اشاره به برنامه‌ریزی به منظور افزایش شاخص سرمایه تصریح کرد: بانک شهر به عنوان موسسه ای تخصصی در تامین مالی پروژه‌های شهری ، برای توسعه شهری همه کلانشهرها گام بر می دارد.
مدیر عامل بانک شهر با اشاره به اهداف راه اندازی این بانک افزود‌: بانک شهر با هدف تحقق مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه شهری شکل گرفت و فقط اهداف اقتصادی را دنبال نمی‌کند.