جامع نیوز:بانک شهر در ششمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی در سطح تقدیر نامه‌ حضور یافت. به گزارش جامع نیوز، معاون توسعه منابع انسانی بانک‌، با اشاره به اهداف شرکت در این دوره جایزه‌، گفت‌: بانک شهر با تکیه بر توانمندی‌های کارکنان و به منظور ارزیابی مستمر راهبردها و فرایندهای منابع انسانی و شناسایی نقاط […]

جامع نیوز:بانک شهر در ششمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی در سطح تقدیر نامه‌ حضور یافت.

به گزارش جامع نیوز، معاون توسعه منابع انسانی بانک‌، با اشاره به اهداف شرکت در این دوره جایزه‌، گفت‌: بانک شهر با تکیه بر توانمندی‌های کارکنان و به منظور ارزیابی مستمر راهبردها و فرایندهای منابع انسانی و شناسایی نقاط قوت و فرصت های بهبود و با انگیزه رسیدن به سازمان یادگیرنده و توسعه یافته‌‌، درششمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی در سطح تقدیر نامه‌ حضور یافت.

وی با بیان این‌‌که منابع انسانی‌ همواره به عنوان بزرگ‌ترین و ارزشمندترین سرمایه از سوی مدیر عامل بانک مورد تاکید قرار دارد‌، تصریح کرد‌‌: امروزه مباحث مربوط به حوزه منابع انسانی در مراکز علمی ، دانشگاه‌ها و سازمان های خصوصی و دولتی گسترش زیادی پیدا کرده است و مفاهیم ، رویکردها و مدل های گوناگونی در جهت رشد و تعالی منابع انسانی و تثبیت جایگاه و اهمیت منابع انسانی در موفقیت سازمان‌ها و توانمند سازی آنان در تحقق اهداف و ماموریت سازمان مطرح است؛ به همین دلیل مدل‌های تعالی مختلفی در سطح جهان در پاسخ به این نیاز سازمان‌ها ، طراحی و همراه با ارائه جوایزی در سطوح مختلف، سازمان­های برتر را شناسایی و معرفی می کنند.

مظلوم‌ خاطر نشان کرد‌: مدل جایزه تعالی منابع انسانی که توسط انجمن مدیریت منابع انسانی ایران با بهره گیری از مدل های تعالی سازمانی و با در نظر گرفتن ملاحظات بومی ومنطقه ای کشور طراحی شده و مبتنی بر مجموعه ای از ارزش‌های محوری، معیارها و زیر معیارهای حوزه منابع انسانی است‌، به مدیران منابع انسانی کمک می کند تا با ارزیابی مستمر فعالیت های خود ، نقاط قوت و فرصت های بهبود را شناسایی و برای اصلاح آن ها برنامه ریزی کنند.

به گفته معاون توسعه منابع انسانی بانک شهر‌، این جایزه همه ساله در سه سطح ؛ گواهینامه ، تقدیرنامه و نشان ( مدال ) توسط انجمن مدیریت منابع انسانی ایران برگزار می شودو بانک شهر نیز با تکیه بر توانمندی های کارکنان خود با هدف ارزیابی مستمر راهبردها و فرایندهای منابع انسانی و شناسایی نقاط قوت و فرصت های بهبود خود و با انگیزه رسیدن به سازمان یادگیرنده و توسعه یافته ، اقدام به شرکت در ششمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی در سطح ” تقدیر نامه ” کرده است.