جامع نیوز:نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پس از بررسی برنامه‌های “فخرالدین دانش آشتیانی” با ۷۰ رای موافق ۱۷۱ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۵۷ آرا مأخوذه به این وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی اعتماد ندادند. به گزارش جامع نیوز، مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه […]

جامع نیوز:نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پس از بررسی برنامه‌های “فخرالدین دانش آشتیانی” با ۷۰ رای موافق ۱۷۱ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۵۷ آرا مأخوذه به این وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی اعتماد ندادند.

به گزارش جامع نیوز، مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه بررسی صلاحیت فخرالدین احمدی دانش آشتیانی چهارمین وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم ، تحقیقات و فن‌آوری را در دستور کار قرار داد، ولی به او رای اعتماد نداد.حسن روحانی رئیس جمهور پیش از این “جعفر میلی‌منفرد” و “رضا فرجی‌دانا” و ” محمود نیلی احمدآبادی” را به عنوان وزاری پیشنهادی علوم به مجلس معرفی کرده بود که میلی‌منفرد در ابتدای کار دولت و در زمان بررسی صلاحیت هیات وزیران پیشنهادی دولت به مجلس نتواست از پارلمان رأی اعتماد بگیرند. رضا فرجی‌دانا پس از کسب رأی اعتماد مجلس در آبان‌ماه سال گذشته ، در ۲۹ مرداد سال جاری به دنبال تهیه طرح استیضاح در مجلس و رای موافق با آن، از وزارت برکنار شد که پس از آن، رئیس جمهور محمدعلی نجفی را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد.
پس از دو ماه رئیس جمهور۳۰ مهر سال جاری در نامه‌ای به رئیس مجلس “محمود نیلی‌احمدآبادی” را به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به مجلس معرفی کرد که در روز ۷ آبان سال جاری مجلس پس از بررسی برنامه و صلاحیت این وزیر پیشنهادی به وی اعتماد نکرد.