جامع نیوز: احمد درخشنده، مدیر عامل بانک سرمایه از سوی سهامداران عمده این بانک برکنار شد و شهاب‌الدین غندالی جای او را گرفت. به گزارش جامع نیوز، سهامداران عمده بانک سرمایه بنا به آن چه اختلاف در نحوه اداره بانک عنوان شد٬ رأی به برکناری احمد درخشنده دادند و به جای او شهاب‌الدین غندالی، مدیر […]

جامع نیوز: احمد درخشنده، مدیر عامل بانک سرمایه از سوی سهامداران عمده این بانک برکنار شد و شهاب‌الدین غندالی جای او را گرفت.

به گزارش جامع نیوز، سهامداران عمده بانک سرمایه بنا به آن چه اختلاف در نحوه اداره بانک عنوان شد٬ رأی به برکناری احمد درخشنده دادند و به جای او شهاب‌الدین غندالی، مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان را به سمت مدیر عاملی منصوب کردند.سهامداران عمده بانک سرمایه را فرهنگیان، کارکنان بانک‌های ملت، رفاه، تجارت و صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل می‌دهند
در سال‌های گذشته این بانک بار‌ها با تغییرات مدیریتی مواجه شده و به این دلیل عملکرد مطلوبی در تراز فعالیت‌های بانک به ثبت نرسیده است