جامع نیوز:بانک صادرات ایران همسو با سیاستهای مهر ورزانه دولت تدبیر و امید و در راستای اشاعه فرهنگ قرض الحسنه در جامعه و انجام تکالیف و رسالتهای اجتماعی و نیز در جهت کمک به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری ٢۶۵۴ میلیارد ریال وام قرض الحسنه اشتغالزایی پرداخت می کند . به گزارش جامع نیوزاز بانک […]

جامع نیوز:بانک صادرات ایران همسو با سیاستهای مهر ورزانه دولت تدبیر و امید و در راستای اشاعه فرهنگ قرض الحسنه در جامعه و انجام تکالیف و رسالتهای اجتماعی و نیز در جهت کمک به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری ٢۶۵۴ میلیارد ریال وام قرض الحسنه اشتغالزایی پرداخت می کند .
به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران، این بانک در مرحله اول از ابتدای سال جاری تاکنون هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه اشتغالزایی با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت نموده است .
بر اساس این گزارش بانک صادرات ایران ١۶۵۴ میلیارد ریال نیز تا پایان سال جاری با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) وام قرض الحسنه اشتغال زایی پرداخت خواهد نمود .
بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی بورس کشور تا پایان نیمه نخست امسال رتبه دوم را در بین شبکه بانکی کشور در زمینه پرداخت وام قرض الحسنه کسب نموده است.
گفتنی است منابع مالی برای وام قرض الحسنه ، حسابهای پس انداز قرض الحسنه می باشد که هموطنان گرامی با افتتاح و یا افزایش موجودی حسابهای مذکور می توانند بانک صادرات ایران را در این اقدام خداپسندانه همراهی و یاری نمایند.​