جامع نیوز:خزانه زیر کلید بانک مرکزی ج.ا.ا در بانک صادرات ایران ایجاد شد. به گزارش جامع نیوز با توجه به لزوم مدیریت وجوه نقد از ١۵ اردیبهشت ماه سال ١٣٩٢ و در اجرای دستور مدیرعامل این بانک مبنی بر توسعه تعامل با بانک مرکزی ج.ا.ا، کارگزاری بانک مرکزی در توزیع نیکل و جمع آوری وجوه […]

جامع نیوز:خزانه زیر کلید بانک مرکزی ج.ا.ا در بانک صادرات ایران ایجاد شد.
به گزارش جامع نیوز با توجه به لزوم مدیریت وجوه نقد از ١۵ اردیبهشت ماه سال ١٣٩٢ و در اجرای دستور مدیرعامل این بانک مبنی بر توسعه تعامل با بانک مرکزی ج.ا.ا، کارگزاری بانک مرکزی در توزیع نیکل و جمع آوری وجوه فرسوده در سطح شبکه بانکی (کل کشور) از سال قبل به بانک صادرات ایران واگذار شد. همزمان خزانه زیر کلید در ۶ استان ایجاد گردید و در راستای توسعه تعامل فی مابین، با فراهم سازی مقدمات و امکانات مورد نظر ناظر پولی توسعه آن به سایر استانها در حال انجام است. در حال حاضر با توجه به اقدامات انجام شده، مدیریت شعب بانک صادرات استان هرمزگان به جمع خزانه های زیر کلید پیوست و تعداد خزانه های زیر کلید در بانک صادرات ایران را به ٧ استان افزایش داد .
بر اساس این گزارش فرآیند پذیرش خزانه به عنوان زیر کلید بانک مرکزی ج.ا.ا بسیار زمان بر بوده و مراحل دشواری دارد که طی آن توجیهات لازم برای استقرار ناظر پولی در بانک و ایجاد خزانه زیر کلید ارایه می گردد که در خصوص استان هرمزگان در بازدیدی که به اتفاق مدیر اداره کل نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا انجام شد از طراحی، ظرفیت و مکان خزانه بانک صادرات استان هرمزگان اظهار رضایت شد و مقدمات ایجاد خزانه زیر کلید فراهم گردید .
این گزارش می افزاید استان های ٧ گانه که عبارتند از خراسان رضوی ، مازندران، سمنان ،اردبیل، ایلام، کردستان و هرمزگان علاوه بر عملیات انتقال نیکل و جمع آوری وجوه فرسوده، کارگزار کامل بانک مرکزی نیز هستند. گفتنی است کارگزاری بانک مرکزی ج.ا.ا موجب افزایش اعتبار و شأن بانکها در بین مشتریان و سایر بانکها خواهد شد. از طرفی استفاده از ظرفیت ها و توانایی بانک صادرات ایران (به ویژه در نقاط حساس) بانک مرکزی ج.ا.ا را در انجام امور محوله و مدیریت وجوه نقد یاری رسانده و بانکها نیز از خدمات با کیفیت بالاتر و مطلوبتر برخوردار خواهند شد و با برنامه ریزی های انجام شده و ظرفیت سازی های بعمل آمده به زودی خزانه زیر کلید در بانک صادرات استانهای کرمانشاه و کرمان نیز خواهد شد .​