جامع نیوز:معاون فناوری اطلاعات بانک شهر با بیان این‌که کیف پول الکترونیکی مکملی برای پروژه های کارت بلیت است‌، تصریح کرد‌: بر خلاف کارت شهروندی‌، کارت بلیت های رایج در شهرها به دلیل آن‌که بی نام هستند‌، تحت هیچ شرایطی نمی توانند در فضایی غیر از فضای حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرند‌، اما […]

جامع نیوز:معاون فناوری اطلاعات بانک شهر با بیان این‌که کیف پول الکترونیکی مکملی برای پروژه های کارت بلیت است‌، تصریح کرد‌: بر خلاف کارت شهروندی‌، کارت بلیت های رایج در شهرها به دلیل آن‌که بی نام هستند‌، تحت هیچ شرایطی نمی توانند در فضایی غیر از فضای حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرند‌، اما کارت شهروندی با کیف پول الکترونیکی قدرتمند و منعطف خود می تواند امکانات متنوع و مناسب‌تری را برای شهروندان فراهم آورد.
به گزارش جامع نیوز، مهندس عبدالرضا گلزاری با بیان این‌که تا کنون پذیرندگان متعددی در سطح شهرهای مختلف برای مشارکت در این طرح اقدام کرده‌اند‌، گفت‌: در این زمینه پذیرندگان، تجهیزات خود را به استاندارد (Citypay/Iranpay) منطبق کرده و در شرف نصب تجهیزات هستند .
وی افزود‌: اگر مشارکت بخش خصوصی در این حوزه با حمایت بانک‌ها گسترش یابد ، فضاهای پذیرندگی توسعه یافته و مبادله پول خرد در دست مردم کاهش می یابد و مشتریان در سطح وسیعی می توانند از کیف پول الکترونیکی استفاده کنند.
معاون فناوری اطلاعات بانک شهر با تاکید بر این‌که کیف پول الکترونیکی مکملی برای پروژه های کارت بلیت شهرها هستند، تصریح کرد: بر خلاف کارت شهروندی‌، کارت بلیت های رایج در شهرها تحت هیچ شرایطی نمی توانند در فضایی غیر از فضای حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرند چون بی نام هستند، امکان تسویه ای با دارنده کارت مقدور نیست و برای حوزه های خاص این نوع کارت بلیت ها قابل استفاده بوده و کاربرد خواهداشت‌، در حالی‌‌که کارت شهروندی با کیف پول الکترونیکی قدرتمند و منعطف خود می تواند امکانات متنوع و مناسب‌تری را برای شهروندان فراهم آورد.
به گفته گلزاری ‌، توسعه کیف پول الکترونیکی ارتباط مستقیم با توسعه فضای پذیرندگی دارد‌ واین موضوع نیازمند هماهنگی همه بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های خصوصی عرضه کننده ابزارهای پذیرندگی است.