جامع نیوز:پروژه سنگ کاری حرم مطهر امامزاده سید محمد بن هادی(ع) در شهر بلد با حضور مسئولین حرم و مردم این شهر آغاز شد. به گزارش جامع نیوزاز ستاد بازسازی عتبات عالیات، این طرح توسط گروه مهندسین و استادکاران همکار ستاد اجرا می شود و طی آن ۸۸۰متر مربع از فضای حرم مطهر سنگ کاری […]

جامع نیوز:پروژه سنگ کاری حرم مطهر امامزاده سید محمد بن هادی(ع) در شهر بلد با حضور مسئولین حرم و مردم این شهر آغاز شد.
به گزارش جامع نیوزاز ستاد بازسازی عتبات عالیات، این طرح توسط گروه مهندسین و استادکاران همکار ستاد اجرا می شود و طی آن ۸۸۰متر مربع از فضای حرم مطهر سنگ کاری می شود.
بنا بر اعلام معاونت فنی و مهندسی عملیات سنگ کاری در ۵۸۰مترمربع از کف و ۳۰۰مترمربع از دیواره شبستان طرح توسعه حرم انجام می شود.
علاوه بر سنگ کاری فضاهای مرتبط اجرای آینه کاری، کتیبه معرق و سنگی نیز از سایر اقداماتی است که در آینده توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات در این حرم انجام خواهد شد.
اجرای این عملیات ها با مشارکت متبرعین ستاد استان اصفهان در تامین تجهیزات و استانهایی نظیر استان گلستان در اعزام نیرو شکل گرفته است.
لازم به ذکر است که بر اساس توافقات جدید انجام شده بین ستاد بازسازی عتبات عالیات و تولیت آستانه مطهر امامزاده سید محمد بن هادی (ع) این ستاد متولی اجرایی طرحهای بازسازی و توسعه ای این حرم شده است.