جامع نیوز:سامانه استعلام آنلاین اصالت ضمانتنامه های بانکی برای ذینفعان از طریق وب سایت بانک کارآفرین مورد بهره برداری قرار گرفت. به گزارش جامع نیوز، در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و به منظور ارائه خدمات بیشتر به مشتریان«سامانه استعلام ضمانتنامه» از طریق وب سایت بانک کارآفرین مورد بهره برداری قرار گرفت. بر اساس این […]

جامع نیوز:سامانه استعلام آنلاین اصالت ضمانتنامه های بانکی برای ذینفعان از طریق وب سایت بانک کارآفرین مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش جامع نیوز، در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و به منظور ارائه خدمات بیشتر به مشتریان«سامانه استعلام ضمانتنامه» از طریق وب سایت بانک کارآفرین مورد بهره برداری قرار گرفت.

بر اساس این گزارش امکان استعلام اصالت کلیه ضمانتنامه های ریالی صادره در سیستم آفرین به صورت آنلاین از طریق صفحه اصلی وب سایت بانک به آدرس www.karafarinbank.ir و انتخاب گزینه «استعلام ضمانتنامه بانکی» برای ذینفعان ضمانتنامه فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، همچنین صفحه استعلام ضمانتنامه ها از طریق نشانی http://www.karafarinbank.ir/check-guaranteees/default.kbمکان پذیر است.

بر اساس این گزارش، از جمله مزیت هایی «سامانه استعلام ضمانتنامه » این است که ذی نفعان ضمانتنامه اعم از اینکه مشتری بانک کارآفرین باشند یا نباشند، می توانند از طریق امکان ایجاد شده در وب سایت بانک کارآفرین، نسبت به استعلام اصالت و وضعیت ضمانتنامه صادره اطمینان حاصل کنند و پاسخ استعلام را به صورت آنی (On-Line) دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، بر اساس امکانات مذکور استعلام از کلیه ضمانتنامه های ریالی از جمله ضمانتنامه های صادره در روز جاری و روز های گذشته(اعم ازمعتبر، سررسید شده (منقضی شده) ابطال شده و پرداخت شده وجود دارد.