جامع نیوز:در نظر سنجی پایگاه خبری اخبار بانک، ۱۹ هزار و ۸۹۶ نفر مشارکت داشتند و سوال شده بود که ” بهترین بانک به لحاظ پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع کدام بانک است؟ “که در نهایت سه بانک خصوصی رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. براساس رای کاربران، بانک آینده با […]

جامع نیوز:در نظر سنجی پایگاه خبری اخبار بانک، ۱۹ هزار و ۸۹۶ نفر مشارکت داشتند و سوال شده بود که ” بهترین بانک به لحاظ پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع کدام بانک است؟ “که در نهایت سه بانک خصوصی رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
براساس رای کاربران، بانک آینده با ۱۵.۱ درصد کل آرا، بهترین بانک به لحاظ پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع شناخته شد.

پس از بانک آینده، بانک ملت با ۱۳.۲ درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داد و بانک پاسارگاد با ۱۲.۱ درصد رای کاربران جایگاه سوم را از آن خود کرده است.

نکته جالب اینکه سه بانک خصوصی در این نظر سنجی رتبه اول تا سوم را کسب کرده اند و این موضوع نشان از عملکرد خوب آنها در مواردی چون برخورد کارکنان با مشتریان،نوع پوشش،سرعت عمل در اجرای درخواست مشتریان و طراحی دکور و فضای شعب است.

براساس این نظر سنجی، رتبه های چهارم تا دهم نیز به ترتیب به بانک های،بانک ملی با ۷.۹ درصد آرا، اقتصاد نوین با ۶.۲ درصد،بانک صادرات با شش درصد،بانک کشاورزی با ۵.۷ درصد،بانک سامان و پارسیان مشترکا با ۵.۳ درصد،بانک سپه با ۳.۸ درصد و بانک تجارت با ۳.۲ درصد اختصاص یافته است.

در رتبه بعدی نیزبه ترتیب کسب آرای کاربران بانک های، شهر با ۲.۸ درصد،بانک مسکن با ۲.۵ درصد،بانک رفاه کارگران با ۲.۳ درصد،پست بانک با ۲ درصد،کارآفرین با ۱.۷ درصد،گردشگری با ۱.۴ درصد،سینا با ۱.۳ درصد،دی با ۱.۱ درصد و سرمایه با یک درصد قرار گرفته اند.