جامع نیوز:مسابقه کشتی ۱۵ جانبه جام آینده سازان به میزبانی هیت کشتی باقرشهر برگزارمی گردد به گزارش جامع نیوزمجتبی حسینی مسئول برگزاری این مسابقات گفت این شهرباتوجه به کوچک بودن تعدادی ازاعضای تیم ملی کشتی آزاد وفرنگی نوجوانان وبزرگسالان کشوررادارااست واین مسابقات برای چندمین باراست که دراین منطقه درسطح بالا برگزار می شودتاانشالله بایاری خداوندبتوانیم […]

جامع نیوز:مسابقه کشتی ۱۵ جانبه جام آینده سازان به میزبانی هیت کشتی باقرشهر برگزارمی گردد
به گزارش جامع نیوزمجتبی حسینی مسئول برگزاری این مسابقات گفت این شهرباتوجه به کوچک بودن تعدادی ازاعضای تیم ملی کشتی آزاد وفرنگی نوجوانان وبزرگسالان کشوررادارااست واین مسابقات برای چندمین باراست که دراین منطقه درسطح بالا برگزار می شودتاانشالله بایاری خداوندبتوانیم شاهدحضور کشتی گیر هایی نونهال وخردسال ازاین شهر دررده کشوری وتیم ملی باشیم.
نایب رییس هیت کشتی باقرشهرهدف ازبرگزاری این مسابقات راسطح بندی کشتی گیران ورقابتی شدن جهت حضوردرعرصه های بالا ترکشوری وبین المللی عنوان کردوگفت این مسابقا ت درجهت تشویق خردسالان به ورزش می باشدتاازکودکی اساس زندگی خودراباپایه ورزش بویژه کشتی بنا نهاده تاازآسیب های اجتماعی دوربمانندوبرگزاری این مسابقات می تواندبه این مسءله کمک نماید.
حسینی درادامه خاطرنشان کرداین مسابقه باحضورتیمهای تهران-توابع تهران وکرج دررده های سنی نونهالان وخردسالان درروزجمعه۹۳/۱۰/۵ درباقرشهربرگزارمی شود
وی درخاتمه افزود:این مسابقه باحمایتهای بی دریغ حاج اکبرابراهیمی وحاج عباس محمدی هیت امنای مجموعه تالارهای گلسرخ که همیشه حامی ورزش این منطقه بوده اندوتربیت بدنی وشهرداری وشورای شهرباقرشهربرگزارمی گردد.